Siste 10 fra Sande
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
Skule
Skule
01.04.2011

Sandeskulen i landstoppen!


Kommunal Rapport har rangert Kommune-Norge på fleire område. På grunnskuleområdet endar Sande opp på ein god andreplass! I undersøkinga er det lagt til grunn m.s. dei sterke resultata skulane i Sande over fleire år har levert på nasjonale prøver.KRITERIA SOM ER LAGT TIL GRUNN I UNDERSØKINGA:
- Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (25 %): Resultater er viktig, selv om det også er andre forklaringsfaktorer på gode resultater enn at skolen er god.
- Gjennomsnittlig gruppestørrelse grunnskolen (15): En indikator som nok favoriserer småkommuner, men i utgangspunktet vil hver elev få mer oppmerksomhet og oppfølging når det er undervisning i mindre grupper.
- Andel godkjent utdanning (15): Foretas undervisningen av kvalifisert personell? Det hjelper lite å være ekspert i matematikk hvis man ikke er pedagog.
- Overgang til videregående skole: Ble vurdert som kriterium, men det skiller svært lite mellom de 300 beste kommunene, og dermed gir kriteriet liten effekt i en slik rangering.
- Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen (10): Brukes det faktisk penger på å gi elevene materiell hvert år?
- Andel ansatte i SFO med lærerutd, førskoleutd eller fagutd i barne- og ungdomsarbeid (20): Det mangler gode indikatorer for SFO. Hvilken bakgrunn
de ansatte har, kan indikere hvordan kvaliteten i tjenesten faktisk er.
- Gjennomsnitt nasjonale prøver siste tre år, 5. og 8. trinn (15): Nytt kriterium. De tre siste årene er brukt for å jevne ut tilfeldigheter – samt få med nok kommuner i tallene. 5. trinn og 8. trinn er vektet likt. Hvis elevene i kommunen konsekvent får for høye avgangskarakterer – og dermed mange grunnskolepoeng, kan dette kriteriet justere inntrykket av elevresultatene.
kommunebarometeret_2011.xls (79 kb)

<<< Tilbake

Skuleruta i Sande kommune 2017/ 2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen