Siste 10 fra Sande
Havnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Haugelia barnehage
Haugelia barnehage

Nydeleg god mat

Barnehagedagen 2012 i Haugelia barnehage


Tysdag 20. mars inviterte Haugelia barnehage til open dag der dei freista med mat frå alle dei sju nasjonane som er representerte i barnehagen; Russland, Polen, Latvia, Litauen, Sverige, Chile og Noreg.

Tysdag 20. mars inviterte Haugelia barnehage til open dag der dei frista med mat frå alle dei sju nasjonane som er representerte i barnehagen; Russland, Polen, Latvia, Litauen, Sverige, Chile og Noreg.

Barnehagen var pynta til fest med ballongar og flagg frå alle landa. Foreldra stilte villig opp med matlaging så vi kunne presentere tre bord fulle av middagsrettar, kaker og dessertar frå dei ulike landa.

Det var eit imponerande oppmøte på barnehagedagen. Vi ynskte velkomen både til foreldre, sysken, besteforeldre, onklar, tanter – og det må spesielt nemnast Inge Johnny Hide frå Myklebust verft og ordførar Dag Vaagen. Det er ikkje kvar dag vi har så flott besøk, og så mange, i barnehagen vår. Tusen takk til alle som kom innom!

Ordførar Dag Vaagen kom med mange fine ord om barnehagen vår og det set vi stor pris på.

Leiar i foreldreutvalet, Christina Hauge, hadde verkeleg jobba i herdig i kulissane. Ho hadde samla inn gevinstar med støtte frå lokale bedrifter og i tillegg samla inn pengar til barnehagen. Desse skal kome godt med og det er blant anna planlagt ein tur til Hakallegarden for heile barnehagen – vi gler oss! Tusen takk til Christina og alle som sponsa oss!

Men dei som stod i sentrum for denne dagen var dei fantastiske borna vi har i barnehagen vår. Dei underheldt med song på både norsk og polsk, og innimellom synginga storkosa dei seg med mat og kaker. Det er ein dag vi seint vil gløyme og no gler vi oss til bedriftsbesøk i Haugsbygda og tur til Hakallegarden.

<<< Tilbake

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen