Siste 10 fra Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Teknisk
Teknisk

Reguleringsplan Gjerdsvika Hamn

Det Faste Planutvalet (FPU) har i møte den 14.10.2008, sak 26/08, vedteke eit nytt framlegg til reguleringsplan for hamneområde i Gjerdsvika.

Planområde har same avgrensing som tidlegare framlegg. Hovudpunktet i det nye framlegget er at omfang av utmudring i havneområdet er vesentleg redusert.

Planendringa vert utlagt til offentleg ettersyn på Sande Rådhus i tidsromet
28.10 - 28.11.2008.
Grunneigarane innanfor planområdet vert tilskrevne.

Merknader til planframlegget kan sendast til Det Faste Planutvalet, Rådhuset, 6084 Larsnes innan 01.12.2008

Einingsleiar Teknisk eininga


Reguleringsplan Gjerdsvika.pdf (325 kb)
Foresegner Gjerdsvika hamn (759 kb)
Regkart Gjerdsvika hamn nordsida (803 kb)
Regkart Gjerdsvika hamn sydsida (635 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen på Larsnes, tysdag kl. 14.00 - 18.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Satsar for byggesak og plansaker 2017
Satsar for bygge og plansaker 2017
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen