Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Teknisk
Teknisk

Brannmånaden desember er her.......


Dei siste brann hendelsar med mange omkomne må setje ein vekkjar i oss alle. Ser vi på statistikk omkjem 80-90 prosent i eigen bustad. Ved ein brann er tidleg varsling, slik at bebuarane kan kome seg i sikkerhet, heilt avgjerande. Vi veit at røykvarslarar årleg reddar 10-15 liv, men undersøkjelsar visar også at nesten halvparten av dei omkomne ikkje har hatt fungerande røykvarslarar. Ein første innsats må vere å sjekke at røykvarslarane virker og at ein regelmessig skifter batteri.


Dei siste brann hendelsar med mange omkomne må setje ein vekkjar i oss alle. Ser vi på statistikk omkjem 80-90 prosent i eigen bustad. Ved ein brann er tidleg varsling, slik at beboarane kan kome seg i sikkerhet, heilt avgjerande. Vi veit at røykvarslarar årleg reddar 10-15 liv, men undersøkjelsar visar også at nesten halvparten av dei omkomne ikkje har hatt fungerande røykvarslarar. Ein første innsats må vere å sjekke at røykvarslarane virker og at ein regelmessig skifter batteri.

Gode råd :

- NB!!! Som eit første skritt til tryggare nattesomn, må du sjekka at røykvarslarar som du har faktisk virkar !!!!!!!!!!!!!!!!!

- Forskrift tilseier at bustadar skal ha minst ein godkjent røykvarslar. Mitt råd er å ha fleire seriekobla røykvarslarar for mest mogleg tidleg varsling. Anbefalar røykvarslarar i alle opphaldsrom og soverom. Røykvarslarens hovedoppgåve er å vekkje deg når du søv. Plasser derfor ein av dei seriekopla varslarane ved eller i soveromet. Plasser også røykvarslarar der du har potensielle brannkilder som tørketrommel, vaskemaskiner, strykejarn o.l. Det å montere seriekopla røykvarslarar i ditt hus må vere den beste livsforsikring. Ein får i dag gode trådlause seriekopla røykvarslarar samt ordinære røykvarslarar som er kopla saman med leidning.

- Optiske eller ioniske varslarar. I vanlege bustadar anbefalar vi optiske varslarar da desse reagerer best på ulmebrannar.

- Har du hus med loft og soverom må du sikre deg at du kan rømme trygt i alternativ rømningsveg. Har du vindaug bør du anskaffe deg utv. brannstige. fastmontert på vegg.

- Alle bustadar skal ha sløkkje utstyr. Det er anbefalt å montere inn brannslange som står kopla til krane og som med enkelheit kan setjast trykk på. Denne må rekkje heile huset. Som suplemang kan du også ha 6kg pulverapparat eller 9 liter skumapparat tilgjengeleg (gjerne plassert på soveromet). Anbefalar å ha sløkkjeutstyr i kvar etasje. Forsikringsselskapet har som regel utsalg av slike produkt.

- Ein god regel er å ta ein ekstra sjekk rundt om i huset etter tannpussen er gjort for å sjekke om alle levande lys er sløkt. Oppdagar dette lettare når det er mørkt i romet.


Kjell Hauge mob. 99579716

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen i Myklebustmyrane er open tysdag og torsdag frå kl
14.00-19.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen