Siste 10 fra Sande
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Teknisk
Teknisk

Reguleringsplan Sjølyst, Haugsbygda

NPM-utvalet har i møte den 8.3.2010,sak 13/10 vedteke eit framlegg til endring av reguleringsplanen for Sjølyst.

Endringa medfører at vestre del av planområdet vert endra frå byggeområde for naust til byggeområde for rorbuer.

Planendring og tilhøyrande saksdokument vert utlagt til offentleg ettersyn på Sande rådhus og på heimeida til Sande Kommune i tidsromet 12.3. – 23.4 2010,jmf.§ 12-10 i Plan og bygningslova.

Eventuelle merknader til planedringa skal sendast til: NPM-utvalet Rådhuset 6084 Larsnes innan
24.4.2010.

Einingsleiar for Teknisk eining<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen på Larsnes, tysdag kl. 14.00 - 18.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Satsar for byggesak og plansaker 2017
Satsar for bygge og plansaker 2017
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen