Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Teknisk
Teknisk

Reguleringsplan for del av gnr 86 bnr 1


I medhald til § 12-8 i Plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at følgjande reguleringsplan vert sett i gong:

Reguleringsplan 86/1 Svartevatn.
Planframlegget omfattar etablering av 5 nye tomter for fritidsbustader i tillegg til 3 eksisterande tomter på området for friluftsområde. Planområdet er på 19,7 da.


Nærings-plan og miljøutvalet vedtok i møte den 31.1.2011, sak 06//2011 å legge reguleringsplan for delar av gnr. 86 bnr. 1 ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova

Planframlegget omfattar etablering av 5 nye tomter for fritidsbustader i tillegg til 3 eksisterande tomter på området og friluftsområde.

Planframlegg m/føresegner vert utlagt til offentleg ettersyn på Rådhuset i
tidsromet 15.2-29.03.2011.
Merknad til planen skal sendast til Sande Kommune NPM-utvalet 6084 Larsnes innan 30.3.2011
saksdokument.pdf (720 kb)
kart_86-1.pdf (285 kb)
foeresegner.pdf (524 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen i Myklebustmyrane er open tysdag og torsdag frå kl
14.00-19.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen