Siste 10 fra Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Teknisk
Teknisk

Reguleringsplan for del av gnr 86 bnr 1


I medhald til § 12-8 i Plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at følgjande reguleringsplan vert sett i gong:

Reguleringsplan 86/1 Svartevatn.
Planframlegget omfattar etablering av 5 nye tomter for fritidsbustader i tillegg til 3 eksisterande tomter på området for friluftsområde. Planområdet er på 19,7 da.


Nærings-plan og miljøutvalet vedtok i møte den 31.1.2011, sak 06//2011 å legge reguleringsplan for delar av gnr. 86 bnr. 1 ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova

Planframlegget omfattar etablering av 5 nye tomter for fritidsbustader i tillegg til 3 eksisterande tomter på området og friluftsområde.

Planframlegg m/føresegner vert utlagt til offentleg ettersyn på Rådhuset i
tidsromet 15.2-29.03.2011.
Merknad til planen skal sendast til Sande Kommune NPM-utvalet 6084 Larsnes innan 30.3.2011
saksdokument.pdf (720 kb)
kart_86-1.pdf (285 kb)
foeresegner.pdf (524 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen på Larsnes, tysdag kl. 14.00 - 18.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Satsar for byggesak og plansaker 2017
Satsar for bygge og plansaker 2017
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen