Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Landbruk
Landbruk

Forvaltningsplan for hjort - Høyring

Kommunal forvaltningsplan for hjort 2013 - 2016 med målsettingar for hjorteviltforvaltninga i Sande er lagt ut til høyring.

Naturforvaltningsnemnda sette i gong arbeidet med utarbeiding av kommunal målsetnad for hjorteviltforvaltninga i 2010. I Forskrift for forvaltning av hjortevilt fastsett 10.02.2012 vart det innført krav om at kommunen skal vedta målsettingar for utviklinga av hjorteviltbestandane der det er opna for jakt på artane. Planframlegget er utarbeidd av ei arbeidsgruppe med representantar frå Naturforvaltningsnemnda og valda. Det har også vore arrangert to opne møte i løpet av prosessen.

Planframlegget er også utlagt på Servicekontoret på Rådhuset.

Vi ber om eventuelle merknadar blir sendt skriftleg til Sande kommune, 6084 Larsnes innan
15. januar 2013.

Framlegg til Kommunal forvaltningsplan for hjort 2013 - 2016 (1.23 mb)

<<< Tilbake

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Landbruksvikar
Fritidsfiske
Jakt og fangst
Finansiering via Innovasjon Norge
Gardskart på internett
Miljøplan
Omdisponering og deling etter jordlova
Odel
Driveplikt
Buplikt
Konsesjon
Tilskot til avløysing ved sjukdom
Tilskot til avløysing, ferie og fritid
Naturbase
Regionalt miljøprogram
Produksjonstilskot

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen