Siste 10 fra Sande
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
PPT for Sande og Vanylven
PPT for Sande og Vanylven
05.09.2006

Musikkterapi

Solgunn og Ina yter tenester innan kultur, skule, barnehage, helse og sosial i form av rettleiing, kurs og klinisk arbeid retta mot mennesker med særskilte behov.

Sentrale målsetjingar for arbeidet til musikkterapeutane er å gjere seg nytte av musikken enten som ein del av det forebyggjande arbeidet, som ein del av eit samla tilbod, eller som meiningsfull kulturaktivitet.

Dei reiser rundt på oppdrag i Sogn og Fjordane og litt i Møre og Romsdal. For meir informasjon sjå heimesida til Sogn og fjordane fylkessenter for musikkterapi.
<<< Tilbake

PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
PPT
Tlf. 70026785
E-post:ppt@sande-mr.kommune.no
Kontoret har merkantil personale på måndag og torsdag 08.00-15.30

Skjema og linkar
Under ligg skjema til bruk ved tilmelding til PPT. I tillegg er det aktuelle linkar til lovverk, veileder og sider som er relevant for tenesta.
Tilmeldingsskjema
Pedagogisk rapport barnehagen
Pedagogisk rapport skule
Søknadsskjema spesialundervisning i Sande
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Veileder i spesialundervisning
§ 5 Spesialundervisning i opplæringslova
Søknadsskjema spesialundervisning førskulebarn
Info om ressursgruppa i Sande
Statped
Foreldrekvardag
Atferdssenteret
Utdanningsdirektoratet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen