Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
PPT for Sande og Vanylven
PPT for Sande og Vanylven
02.03.2011
PALS
test
Ein av våre medarbeidarar er under utdanning til å bli PALS rettleiar samtidig som Gursken-, Kvamsøy- og Larsnes oppvekstsenter har starta opplæring i eit tre- til femårig program som er skuleomfattande. Programmet står for positiv atferd og støttande læringsmiljø og samhandling.
Meir om programmet kan du lese atferdssenteret sine sider, sjå link.
Skulane har oppretta team på skulane der leiing, ulike personalgrupper, PPT og foreldre er representert.
Det blir spennande til hausten når implenteringsfasen tek til, då vil det kome meir informasjon på skulane sine sider. På felles foreldremøte og i FAU er PALS eit sentralt tema. Skulane var i haust på landskonferanse, og programmet gav meirsmak.
http://www.atferdssenteret.no/positiv-atferd-stoettende-laeringsmiljoe-og-samhandling-pals/category161.html
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
PPT
Tlf. 70026785
E-post:ppt@sande-mr.kommune.no
Kontoret har merkantil personale på måndag og torsdag 08.00-15.30

Skjema og linkar
Under ligg skjema til bruk ved tilmelding til PPT. I tillegg er det aktuelle linkar til lovverk, veileder og sider som er relevant for tenesta.
Tilmeldingsskjema
Pedagogisk rapport barnehagen
Pedagogisk rapport skule
Søknadsskjema spesialundervisning i Sande
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Veileder i spesialundervisning
§ 5 Spesialundervisning i opplæringslova
Søknadsskjema spesialundervisning førskulebarn
Info om ressursgruppa i Sande
Statped
Foreldrekvardag
Atferdssenteret
Utdanningsdirektoratet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen