Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
PPT for Sande og Vanylven
PPT for Sande og Vanylven
03.03.2011
PPT i Sande og Vanylven
PPT for Sande og Vanylven er ei interkommunal fagteneste med 3.6 fagstillingar og 0,5 merkantil. For tida er det 3 medarbeidarar i fagstillingane. Vi har kontor på rådhuset i Sande og Vanylven, men mykje av tida er vi ute i skular og barnehagar i kommunene. I Sande er det sju og Vanylven er det ni einingar.
På fire av skulane har vi fast kontakttid elles er avtalene i forhold til sakene vi jobber med.
Mandag førmiddag har vi interne avtalar, elles kan vi nåast på tlf på kontoret eller mobil, sjå tlfnummer på notis til høgre.
Vårt merkantile personale har kontordagar mandag, tysdag og torsdag mellom 08.30 og 15.30. Ho kan svare på spørsmål eller formidle saker vidare til sakshandsamarar.
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
PPT
Tlf. 70026785
E-post:ppt@sande-mr.kommune.no
Kontoret har merkantil personale på måndag og torsdag 08.00-15.30

Skjema og linkar
Under ligg skjema til bruk ved tilmelding til PPT. I tillegg er det aktuelle linkar til lovverk, veileder og sider som er relevant for tenesta.
Tilmeldingsskjema
Pedagogisk rapport barnehagen
Pedagogisk rapport skule
Søknadsskjema spesialundervisning i Sande
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Veileder i spesialundervisning
§ 5 Spesialundervisning i opplæringslova
Søknadsskjema spesialundervisning førskulebarn
Info om ressursgruppa i Sande
Statped
Foreldrekvardag
Atferdssenteret
Utdanningsdirektoratet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen