Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Larsnes oppvekstsenter
Organisasjon > Oppvekst og kultur > Larsnes oppvekstsenter
12.07.2017
Larsnes oppvekstsenter
Larsnes skule ligg utruleg fint til. Eit lite stykke oppom sentrum, med Larsnesskogen nær innpå, kort til fjøra og med forsamlingshuset Breidablik, ballbinge og kunstgras på gamle Idrettsplassen til Larsnes IL som næraste naboar. Skulen vert framleis kalla "nyeskulen", men det var hausten 1993 han vart teken i bruk. Det største byggjefeltet på Larsnes - Hallelia - ligg 5-600 meter frå skulen. Skulen vår er 4-delt og skuleåret 2015/2016 har vi 64 elevar - av dei er 6 førsteklassingar. Skulefritidsordninga er stappfull no då det er 27 born som går der! Nytt forrige skuleår var at vi har eit "spesialteam" der 6 voksne fagpersonar er sterkt involvert! Dette var ei nyskaping - og vi var ganske spent om det gjekk. Vi held fram som i fjor!
Skulen har to gapahukar; ein ved sjøen/Hallevatnet og så den kjempeflotte, store som ligg i enden på Sandmyrane nedom Morkavatnet. Skulen har fleire trimløyper i skogen like ved!
20 tilsette syter for at elevane skal ha det triveleg.
Larsnes skule er ein PALS-skule. Vi har 3 fyndord som skal gjennomsyre alt: ANSVAR - RESPEKT - OMSORG.

KONTAKTINFORMASJON
Rektor: 700 26 320
Personalrom: 700 26 322
SFO: 700 26 324
SFO mobil: 488 92 331
Larsnes team: 479 07 097/480 21 511
E-post: post.larsnes@sande-mr.kommune.no
Send epost
SØKNADSSKJEMA
Søknadsskjema skulefritidsordning
Permisjon frå undervisning - søknadsskjema
DOKUMENT
Info om ressursgruppa i Sande
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
EKSTERNE LENKER
www.nullmobbing.no
Foreldrekvardag
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Skulerute 2018-2021.
Det kan bli lokale endringar i skuleruta.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen