Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Helseavdelinga
Helseavdelinga
Tenester ved helseavdelinga i Sande
SANDE LEGESENTER
Sande legesenter har 3 fastlegar:
Asta Sileikiene (Kommuneoverlege)
Kristin Roa Nærheim (Kommunelege) i permisjon
Torstein Vattøy (Kommunelege)
VikarlegeLegesekretærar/ Sjukepleiarar ved legesenteret:
Beate Sandvik, Benita Nysæter, Tove Tarberg Hansen og Vibeke B Slettebakk

SANDE HELSESTASJON
Sande helsestasjon har 2 helsesøstre:
Katrin Kvalsund Leine (leiande helsesøster)
Vibeke Brune Slettebakk (helsesøster)

Ellen Grete Flø Bersås er kommunejordmor, og er tilstades på helsestasjonen kvar mandag i partalsveker.

SANDE FYSIOTERAPI
Sande fysioterapi er lokalisert på Sandetun sjukeheim i 1.etasje.
For tida er det Kristine Rein som fungerer som kommunefysioterapeut.

Kristian Teigen er fysioterapeut med driftsavtale og er å treffe kvar dag utanom fredag ved Sande Fysioterapi.

Prisar i Helseavdelinga for 2017
Betaling for influensavaksine: kr 150,-.
Betaling for pneumokokkvaksine: kr 200,-.

Velkomen til Helseavdelinga i Sande!

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
LEGEKONTOR
TLF: 70026750
Åpningstider Sande Legesenter
Mandag – Fredag 08.00- 15.00
Telefonen er stengt mellom 12.30 – 13.00
Torsdager partalsveker er telefonen stengt fra 12 – 13
NØDNUMMER MEDISINSK 113
sande.legesenter@sande-mr.kommune.no
HELSESTASJON
TLF: 70026760/ 62
Åpningstider:
Man - Tirs - Ons -Tors - Fre
08.00 - 15.00
Fredag stengt
Helsestasjonen er open alle dagar, men onsdagar open kun oddetalsveker og fredag kun partalsveker.
ÅPNINGSTIDER SANDE FYSIOTERAPI
Kvar dag: 08:00 - 15.00
Telefon 70026613
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Helse- og omsorgstenestelova
Prisar tannlegetenester
Den offentlege tannhelsetenesta
Tlf: 70028131
2 etasje "Nyglå"
6084 Larsnes
Individuell plan
Foreldrekvardag
Les mer...
Familievernkontoret
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen