Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Vår stolte historie
Bildesider > Vår stolte historie
02.05.2007

Ordførarar i Sande

Bilete av alle ordførarane
Ordførarar i Herøy, Sande og Rovde (24 kb)

Knut Rasmusson Bjørlykke 1867-70
Rasmus Knutson Sætre 1881 - 1898
Daniel D. Liseth 1899 - 1904

Hans J Aaram 1905 - 1919
Ole S Dyrkoren 1920 - 1922
August A. Kragseth 1923- 1937

Emil Indresøvde 1924 - 1932
Ola Vedeld
Anders Søvdsnes 1932 - 1941

Jakob Sætre 1937 ( ikkje 41 - 44)- 47
Sverre A Myklebust 1948 - 1952, 1957 - 1959
Torvald Baade 1953 - 56

Peter H Kragset 1958-1975
Bendt L Redse 1871 - 1880
Rasmus B.Torset

JM Bringsvor 1982 - 83
John Gjerde1976- 81, 1984 - 87
Arne Dyrhol 1988- 2003<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Kulturnett Møre og Romsdal fotoarkiv
Storegjerdesamlinga

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen