Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
NAV Sande
NAV Sande
05.10.2012

• Et viktig satsningsområde for Mental Helse er arbeid og psykisk helse. Et av våre mål er et fleksibelt arbeidsliv som favner flere av dem som står utenfor og vil i arbeid.
• Mental Helse vil også i år arrangere et arbeidsseminar for personer som har stått utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre tid på grunn av psykiske eller andre helseproblemer, og som ønsker seg tilbake i arbeid.
• Mental Helse har opprettet en mentorordning, og seminaret er også i år en del av likemannsarbeidet, der deltagere får følge av våre mentorer i et prosessfokusert arbeid.
• Seminaret avholdes på Thon Hotel Vettre 8. til 11. november 2012.
• En mentor i Mental Helse er en person som er i arbeid, til tross for egne erfaringer med psykiske helseproblemer. De har kjent på kroppen hvilke utfordringer det kan by på å komme seg i arbeid eller komme seg tilbake til arbeidslivet når man sliter med sin psykiske helse. Mentorene jobber ut fra en kombinasjon av likemannstankegang, løsningsfokusert tilnærming og motiverende intervju. I seminaret vil mentorene tilby deltakerne:
➦ Veiledning og råd i forhold til arbeid og psykisk helse.
➦ Refleksjon rundt hva som skal til for at du skal kunne komme og stå i arbeid.
➦ Støtte til å finne dine ønsker, mål og muligheter og hvordan du kan nå målene.
Mental Helse dekker reise og opphold, bortsett fra en egenandel på kr 500,- som deltakerne selv betaler.
Ny påmeldingsfrist er satt til fredag 12. oktober 2012.
Mental Helse håper dere kan dele ut vedheftet informasjon til aktuelle deltakere, eller sende denne til saksbehandlere med aktuelle kandidater. Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan dere ta kontakt med
Arbeidslivstelefonen til Mental Helse på 815 44 544 eller send oss en e-post på kontakt@arbeidslivstelefonen.no


<<< Tilbake

NAV Sande
Opningstid: 10.00 - 12.00 måndag, onsdag og fredag

Telefontid 08.00 - 15.30 alle dagar
Telefon 55 55 33 33
Adresse: Rådhuset 1. etasje
Epost:nav.sande.mr@nav.no

Postadresse: Nav Sande
Rådhuset
6084 Larsnes
Tilsette
Hilde Knotten Dyrhol,leiar
Toril Urkedal, barnevernsleiar
Ann Kristin Ringstad
Ingrid Bowden
Ingunn Eltvik
May-Britt Mork
Trude Ekrem Lillebø
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Helse- og omsorgstenestelova
Mål for NAV - reformen
1. Fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
2. Enklare for brukarane og tilpassa brukarane sine behov.
3. Ei heilheitleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
NAV.no
Familievernkontoret
Kva hjelp kan du få?
Hjelpa vert m.a ytt i form av råd og rettleiing, økonomisk stønad, samtaler, krisehjelp, gjeldsrådgjeving og tiltaksarbeid. Tenesta skal bidra til å skape tryggleik og god helse- og sosiale tilhøve for innbyggjarane.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen