Siste 10 fra Sande
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
Vatn,slam og avløp
Vatn,slam og avløp
04.01.2018

Vassforsyning i Sande kommune


I dag er Sande inndelt i tre forsyningsområde:
1. Gjerdsvika med vasskjelde Sædalsvatnet.
2. Gursken med vasskjelde Sæssvatnet.
3. Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy med vasskjelde Sandvikvatnet.
KystLab AS utfører regelmessige analysearbeidet av både råvatn og reintvatn.
Vassverket vert drifta i samsvar med Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, gitt av sosial- og helsedepartementet.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på 70029176 dersom du har problem med den kommunale vassforsyninga etter ordinær arbeidstid.

Gebyrsatsar for vatn for 2018 vedtatt i KST-sak 64/ 17 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 6 255,44

Bustad over 250 m2:
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 70230,44

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3 120,22


Tilkoblingsavgift for vatn: kr 16 575,- inkl mvaGebyrsatsar for avløp for 2018 vedtatt i KST-sak 64/ 17 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3 388,25

Bustad over 250 m2:
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3 838,88

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 1 694,13


Tilkoblingsavgift for avløp: kr 16 737,50,- inkl mva
Gebyrsatsar for slam for 2018 vedtatt i KST-sak 64/ 17 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 844,60

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 422,30


Sjå elles fullstendig liste over gebyr for dei ulike tenestene nedanfor.


Gebyr 2018-avløp.pdf (286 kb)
Gebyr 20018-vatn.pdf (276 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema tilknytning vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp


www.kommuneforlaget.no
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
Søknad om endring i grunnlag for kommunale avgifter
www.stoklandsbil.no
Stoklands Bilruter as

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen