Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Vatn,slam og avløp
Vatn,slam og avløp
04.01.2018

Vassforsyning i Sande kommune


I dag er Sande inndelt i tre forsyningsområde:
1. Gjerdsvika med vasskjelde Sædalsvatnet.
2. Gursken med vasskjelde Sæssvatnet.
3. Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy med vasskjelde Sandvikvatnet.
KystLab AS utfører regelmessige analysearbeidet av både råvatn og reintvatn.
Vassverket vert drifta i samsvar med Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, gitt av sosial- og helsedepartementet.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på 70029176 dersom du har problem med den kommunale vassforsyninga etter ordinær arbeidstid.

Gebyrsatsar for vatn for 2018 vedtatt i KST-sak 23/ 18 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 6255,19

Bustad over 250 m2:
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 7230,19

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3120,10


Tilkoblingsavgift for vatn: kr 16 575,- inkl mvaGebyrsatsar for avløp for 2018 vedtatt i KST-sak 23/ 18 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3389,08

Bustad over 250 m2:
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3839,70

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 1694,54


Tilkoblingsavgift for avløp: kr 16 737,50,- inkl mva
Gebyrsatsar for slam for 2018 vedtatt i KST-sak 23/ 18 :

Bustad med septiktank 0-2m3 :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 943,-


Bustad med septiktank 2-6m3 :

Samla årsgebyr inkl mva: kr 1249,19


Fritidsbustad: :
Halv avgift


<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema tilknytning vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp


www.kommuneforlaget.no
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
Søknad om endring i grunnlag for kommunale avgifter
www.stoklandsbil.no
Stoklands Bilruter as

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen