Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Næring, teknisk og miljø
Næring, teknisk og miljø
29.10.2015
Næring-, teknisk- og miljøutval 2015 - 2019
Næring-, teknisk og miljøutvalet vart oppretta av Sande kommunestyre i sak K-47/15.
Utvalet har 7 medlemmar, fordelt på 2 frå Høgre, 2 frå Tverpolitisk Liste, og 3 frå fellesliste for Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet og Venstre.
Ivar Slettevoll er leiar av utvalet.
Oversikt over medlemmar og varamedlemmar for perioden 2015 - 2019 finn du i høgremargen.

26.04.2017
Næring, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 3. mai 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

30.03.2017
Nærings-, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings, teknisk og miljøutvalet den 29. mars 2017
Les meir...

23.03.2017
Næring-, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 29. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på formannskapssalen på Rådhuset, Larsnes.
Les meir...

20.02.2017
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
test
Her finn du protokollen frå Nærings, teknisk og miljøutvalet sitt møte den 15. februar 2017.
Les meir...

08.02.2017
Næring, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande Næring,- teknisk- og miljøutval den 15. februar 2017. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

17.11.2016
Næring-, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 24. november 2016. Møtet startar kl 16.00, og vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

25.10.2016
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
test
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 20. oktober 2016
Les meir...

13.10.2016
Næring, teknisk- og miljøutvalet
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 20. oktober 2016.
Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

08.09.2016
Næring- teknisk og miljøutval
test
Her finn du protokollen frå møtet den 7. september 2016
Les meir...

02.09.2016
Næring-, teknisk- og mijøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet sitt møte den 7. september. Møtet vert halde på Sande Rådhus og startar kl 16.00.
Les meir...

08.06.2016
Næring, teknisk- og miljø
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 2. juni 2016.
Les meir...

27.05.2016
Næring, teknisk og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 2. juni 2016. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

03.05.2016
Næring, teknisk- og miljøutval
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 28. april 2016.
Les meir...

21.04.2016
Næring, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 28. april. Møtet startar med felles orientering med Helse- og oppvekstutvalet kl 16.00. Møtet vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

01.04.2016
Næring-, teknisk og miljøutval
Her finn du protokollen frå møte den 31. mars 2016
Les meir...

18.03.2016
Næring, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 31. mars 2016. Møtet startar kl 16.00, då med fellesmøte med Helse- og oppvekstutvalet. Møta vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

05.02.2016
Næring, teknisk og mijøutval
Her finn du protokollen frå møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 4. februar 2016.
Les meir...

28.01.2016
Næring, teknisk og miljøutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Næring, teknisk og mijøutvalet den 4. februar 2016.
Møtet verrt halde på Sande Rådhus, Larsnes og startar kl 16.00.
Les meir...

26.11.2015
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 24.11.15
Les meir...

Møteplan 1. halvår 2017
Møta i Hovudutvala startar kl 16.00.
Onsdag 15. februar
Onsdag 29. mars
Onsdag 3. mai
Onsdag 7. juni
Næring-, teknisk- og miljøutval 2015 - 2019, medlemmar og vara

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen