Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Helse og oppvekst
Helse og oppvekst
29.10.2015
Helse- og oppvekstutvalet 2015 - 2019
Sande helse- og oppvekstutval vart oppretta av Sande kommunestyre i sak K-47/15.
Utvalet har 7 medlemmar, fordelt på 3 frå Høgre, 1 frå Tverpolitisk Liste, og 3 frå fellesliste for Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet og Venstre.
Inge-Jonny Hide frå Høgre er leiar av utvalet.
Oversikt over medlemmar og varamedlemmar for perioden 2015 - 2019 finn du i høgremargen.

02.05.2017
Avlyst møte
Møtet i Helse- og oppvekstutvalet som skulle vere den 3. mai er avlyst grunna lita saksmengd.
Neste møte er etter planen onsdag 7.juni.

30.03.2017
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møte i Helse- og oppvekstutvalet den 29. mars 2017.
Les meir...

23.03.2017
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 29. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sandetun, pauserom i 2. etasje.
Les meir...

25.11.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november 2016.
Les meir...

17.11.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november 2016. Møtet startar kl 16.00, og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

21.10.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 20. oktober 2016.
Les meir...

13.10.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, torsdag 20. oktober 2016. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

08.09.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du protokollen frå møtet den 7. september 2016.
Les meir...

02.09.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 7. september 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

03.06.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 2. juni 2016.
Les meir...

26.05.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, torsdag 2. juni 2016. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

03.05.2016
Helse- og opppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 28. april 2016.
Les meir...

21.04.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 28. april. Møtet startar kl 16.00 med fellesdel saman med Næring-, teknisk- og miljøutvalet. Møtet vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

04.04.2016
Helse- og oppvekst
Her finn du protokollen frå møte i Helse- og oppvekstutvalet den 31. mars 2016.
Les meir...

18.03.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 31. mars 2016. Møtet startar kl 16.00 med fellesmøte med Næring, teknisk og miljøutvalet. Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

05.02.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 4. februar 2016.
Les meir...

28.01.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og Oppvekstutvalet den 4. februar 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes og startar kl 16.00.
Les meir...

26.11.2015
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24.11.15.
Les meir...

17.11.2015
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november. Møtet startar kl 16.15 og vert halde på Sande Rådhus.
Det vert fellesmøte med Næring, teknisk og miljøutvalet.
Les meir...

Møteplan 1. halvår 2017
Møta i Hovudutvala startar kl 16.00.
Onsdag 15. februar
Onsdag 29. mars
Onsdag 7. juni
Helse- og oppvekstutvalet, medlemmar og vara

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen