Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Helse og oppvekst
Helse og oppvekst
29.10.2015
Helse- og oppvekstutvalet 2015 - 2019
Sande helse- og oppvekstutval vart oppretta av Sande kommunestyre i sak K-47/15.
Utvalet har 7 medlemmar, fordelt på 3 frå Høgre, 1 frå Tverpolitisk Liste, og 3 frå fellesliste for Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet og Venstre.
Inge-Jonny Hide frå Høgre er leiar av utvalet.
Oversikt over medlemmar og varamedlemmar for perioden 2015 - 2019 finn du i høgremargen.

02.05.2017
Avlyst møte
Møtet i Helse- og oppvekstutvalet som skulle vere den 3. mai er avlyst grunna lita saksmengd.
Neste møte er etter planen onsdag 7.juni.

30.03.2017
Helse- og oppvekstutval
test
Her finn du protokollen frå møte i Helse- og oppvekstutvalet den 29. mars 2017.
Les meir...

23.03.2017
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 29. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sandetun, pauserom i 2. etasje.
Les meir...

25.11.2016
Helse- og oppvekstutval
test
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november 2016.
Les meir...

17.11.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november 2016. Møtet startar kl 16.00, og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

21.10.2016
Helse- og oppvekstutvalet
test
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 20. oktober 2016.
Les meir...

13.10.2016
Helse- og oppvekstutvalet
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, torsdag 20. oktober 2016. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

08.09.2016
Helse- og oppvekstutvalet
test
Her finn du protokollen frå møtet den 7. september 2016.
Les meir...

02.09.2016
Helse- og oppvekstutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 7. september 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

03.06.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 2. juni 2016.
Les meir...

26.05.2016
Helse- og oppvekstutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, torsdag 2. juni 2016. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

03.05.2016
Helse- og opppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 28. april 2016.
Les meir...

21.04.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 28. april. Møtet startar kl 16.00 med fellesdel saman med Næring-, teknisk- og miljøutvalet. Møtet vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

04.04.2016
Helse- og oppvekst
Her finn du protokollen frå møte i Helse- og oppvekstutvalet den 31. mars 2016.
Les meir...

18.03.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 31. mars 2016. Møtet startar kl 16.00 med fellesmøte med Næring, teknisk og miljøutvalet. Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

05.02.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 4. februar 2016.
Les meir...

28.01.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og Oppvekstutvalet den 4. februar 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, Larsnes og startar kl 16.00.
Les meir...

26.11.2015
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24.11.15.
Les meir...

17.11.2015
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november. Møtet startar kl 16.15 og vert halde på Sande Rådhus.
Det vert fellesmøte med Næring, teknisk og miljøutvalet.
Les meir...

Møteplan 1. halvår 2017
Møta i Hovudutvala startar kl 16.00.
Onsdag 15. februar
Onsdag 29. mars
Onsdag 7. juni
Helse- og oppvekstutvalet, medlemmar og vara

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen