Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
05.09.2016

Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken


Sande kommunestyre har i møte den 21.6.2016,K-sak 57/16 vedteke å stadfeste detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken.

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.Eventuell klage skal sendast til: Sande Kommune,Rådhuset 6084 Larsnes innan 1 månad etter denne kunngjeringa.

Godkjend reguleringsplan er bindande innanfor planområdet for alle arbeid og tiltak som er nemde i Pbl.§ 1-6. Det same gjeld for frådeling og annan bruk som kan medføre vanskar for gjennomføring av planen.

Krav om erstatning etter Pbl.§ 15-3 eller innløysing etter Pbl.§ 15-2 må vere framsett innan 3 år etter denne kunngjeringa eller seinast 3 år etter at eventuelle byggverk er fjerna. Krav om innløysing og erstatning skal rettast til kommunen.

Rådmannen

K-sak 57/16 Reguleringsplan Vågsneset.pdf (32 kb)
Kart.pdf (522 kb)
Planomtale Reguleringsplan Vågsneset , Gurskebotn.pdf (8.11 mb)
Reguleringsføresegner, Reguleringsplan Vågsneset.pdf (832 kb)
Vedlegg til planomtale.pdf (10.76 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen