Siste 10 fra Sande
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
24.11.2016

Reguleringsplan Gjerde, Gjerdsvika


Sande formannskap har i møte den 26.10.2016, F-sak 104/16,vedteke at eit framlegg til reguleringsplan for bustadfelt Gjerde i Gjerdsvika skal utleggast til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Planframlegg med førsegner og tilhøyrande saksdokument vert med dette utlagt til offentleg ettersyn og sendt til berørte grunneigarar og ulike offentlege instansar til uttale i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.


Planframlegget vert utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet 25.11.2016 – 6.1.2017.
Vedlagt fyljer formannskapet sitt vedtak, planframlegg m/føreseger og tilhøyrande saksdokument.Merknader vert å sende Sande kommune, Rådhuset, 6084 Larsnes, eller til
sande.kommune@sande-mr.kommune.no


eller ein brukar det elektroniske skjemaet
Offentleg høyring -høyringssvar

innan 7.1.2017


Særutskrift Reguleringsplan Bustadfelt Gjerde.pdf (170 kb)
Reg plan Gjerde m føresegner.pdf (1.76 mb)
Vedlegg A.pdf (1.65 mb)
Vedlegg B.pdf (2.23 mb)
Vedlegg C.pdf (13.27 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen