Siste 10 fra Sande
Har du ledig hus / leilegheit?
Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober
Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?
Badeskum på fjorden eller kva er det?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Brot på vassforsyninga på Åram
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
11.06.2018

Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring


Sande formannskap har i møte den 24.4.2018,sak 36/18,vedteke eit framlegg til reguleringsplan Gota Hyttefelt i Gjerdsvika.
Planframlegget gjeld eit areal på om lag 5 dekar mellom fylkesvegen og sjøen på gnr.2 bnr.2 og er tenkt nytta til 6 hyttetomter med tilhøyrande tilkomstveg og parkeringsplass.

Planframlegg og tilhøyrande saksdokument vert med dette lagt til offentleg ettersyn.

Merknader til planframlegget kan sendast til
Sande Kommune
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes,

eller til

postmottak@sande-mr.kommune.no

postmottak@sande-mr.kommune.no


Du kan også sende innspel på

Gi ditt høyringssvar herFrist for innspel: 25.07.2018
Sande Formannskap, sak F-36-18.PDF (231 kb)
Planomtale dat 21.3.2018.PDF (15.01 mb)
Reguleringsplan dat 20.03.18 m. føresegner.PDF (1.01 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen