Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Kommunal utleigebustad
Kommunal utleigebustad
09.01.2018
Kommunale utleigehusvære
test
Alle kan i utgangspunktet søkje om ein kommunal bustad.
Personar/ familiar som etter lovene har rett til kommunal bustad, vert prioriterte.

Husværa på Utsikta, Elverom, Elvebakken, Haugetun og Riises Minne er omsorgsbustadar.
For å søkje på desse bustadnae nyttar ein skjema for helsetenester.
Desse bustadane har eigne tildelingskriteriar, sjå tenesteomtale for omsorgsbustad.Dei andre kommunale husværa er lokaliserte slik:
1 i Gursken
14 på Larsnes
2 på Kvamsøy
3 på Sandsøy

Dei fleste leilegheitene har berre 1 soverom .
Husværet er ikkje møblert.


Sande kommune kan inngå kontrakter med varigheit på 2 år.
I dette tidsrommet håper ein at leigetakar kan finne seg bustad sjølv på den private marknaden.

Husleigesatsane vert regulert kvart år. Ny husleige gjeldande frå 01.01.

Depositum : 2mnd husleige
Straum og tv/ internett kjem i tillegg.


Søknadsskjema finn du under fana SKJEMA.

Husleigesatsar kommunale husvære
Satsar vedtekne i KST-sak 64/17 den 12.12.17
Elverom: kr 6474,-
Elvebakken: kr 6606,-
Haugetun: kr 6606,-
Utsikta: kr 6606,-

Haugebu II H kr 6519
Haugebu II K kr 3699
Haugebu IV kr 3890
Haugebu V kr 3699
Hallelia bustadar kr 5108
Hallelia ungd bustad kr 6312
Sandsøy ungd bustad kr 5862
Sætre ungd bustad kr 6312
Kvamsøy ungd bustad kr 6312Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen