Sande Kommune - www.sande-mr.kommune.no - Forside http://www.sande-mr.kommune.no/ RSS feed fra www.sande-mr.kommune.no - Forside no www.sande-mr.kommune.no <![CDATA[Formannskapsmøte]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64648,1&lang=1 2017-11-21T14:34:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vert tilstades under første delen av møtet. Møtestad vert Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64645,1&lang=1 2017-11-20T15:19:00+01:00 Dette gjeld :
BUSTADFELT ALMESTAD,GURSKEN, K-43/17
BUSTADFELT GJERDE,GJERDSVIKA, K-44/17
BUSTADFELT KJELSVIKA,GURSKEN, K-53/17

Sande kommunestyre har i medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova eigengodkjendt desse tre reguleringsplanane.
Fristen for å klage på kommunestyrevedtaka er 10.desember]]>
Forside
<![CDATA[Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64623,1&lang=1 2017-11-20T15:16:00+01:00 Forside <![CDATA[Hjortejakta 2017]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64642,1&lang=1 2017-11-17T15:08:00+01:00 Sande kommune oppmodar valda om å felle så mange hjort som ein har fått løyve til.
Lukke til med resten av jakttida!
]]>
Forside
<![CDATA[Helse- og oppvekstutval]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64630,1&lang=1 2017-11-10T10:32:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Næring, teknisk og miljøutval]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64629,1&lang=1 2017-11-10T10:30:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64622,1&lang=1 2017-11-09T14:39:00+01:00 Møtet er ope for alle pårørande. Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemma er også inviterte.

Det vert mellom anna informert om ordninga rundt mat og måltid, omstillingsrapporten og evt vidare utbygging.

Vel møtt!

Helse- og omsorgssjefen
]]>
Forside
<![CDATA[NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64616,1&lang=1 2017-11-08T14:52:00+01:00 NAV-leiaren
]]>
Forside
<![CDATA[OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64612,1&lang=1 2017-11-06T15:50:00+01:00 DETALJPLAN FOR LARSNES MEK. VERKSTED AS- LARSNES, SANDE
KOMMUNE
Reguleringsplanen skal avklare og detaljere arealbruken for arealet til Larsnes Mek. Verkstad AS på
Larsnes innan dei rammer som kommuneplanen legg til grunn. Mindre tilpassingar av kommuneplanen si plangrense vil forekome. Eksisterande vegtilknyting til Fv61 vert som no.]]>
Forside
<![CDATA[OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64610,1&lang=1 2017-11-06T15:37:00+01:00 DETALJPLAN FOR HALLESKIFTET OG SKULEKRYSSET - LARSNES, SANDE
KOMMUNE
Reguleringsplanen skal avklare gangveg/fortau frå Halleskiftet til bustadfeltet Hallelia på Larsnes. Vidare skal reguleringsplanen avklare busshaldeplass og kryssløysing i Halleskiftet samt undergang ved Skulekrysset.]]>
Forside
<![CDATA[100-åring i Sande kommune]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64606,1&lang=1 2017-11-03T15:14:00+01:00 Ordførar Dag Vaagen var på besøk i dag og helsa på jubilanten .
Hanna, som bur på Sørhagen på Sandetun, feirar 100-årsjubileet med familie og venner heile helga.
Sjølvsagt var gratulasjonsbrev frå kong Harald også ei kjekk helsing å få på dagen.
Sande kommune helsar til jubilanten!]]>
Forside
<![CDATA[Kommunal bustad til leige på Sætre]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64604,1&lang=1 2017-11-03T13:34:00+01:00 Leiligheita ligg i Sætre bustadfelt med kort veg til skule og butikk.

Leilegheita har to soverom, kjøkken/stove, bad med dusj og moglegheit for vaskemaskin, ei bod inne, ei bod ute og sydvendt terrasse.
Husleiga er kr 6213,- pr. månad som inkluderer kommunale avgifter, men ikkje straum. Leigetida er i utgangspunkt 2 år.

]]>
Forside
<![CDATA[Kulturprisen 2017]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64603,1&lang=1 2017-11-03T10:03:00+01:00
Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller lag i Sande kommune. Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. Prisen er på kr 20.000,-.


]]>
Forside
<![CDATA[Formannskapsmøte]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64593,1&lang=1 2017-11-01T14:56:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Sande kommune 150 år - heile kommunen feirar !]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64572,1&lang=1 2017-10-23T15:29:00+01:00 Festen blir på Breidablik, Larsnes 01.11.17 , kl 17.00
Her blir det mykje godt og variert program. Spesielt kan du glede deg til det som blir presentert av dei flinke skuleelevane i Sande.]]>
Forside
<![CDATA[Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64570,1&lang=1 2017-10-23T14:59:00+01:00 Det blir kurs for dei som til dagleg arbeider med lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgivaravgift.

Tid: Alle kursdagar fra kl 09.00-16.00 (registrering frå kl 8.30)

Stad:
05.12.17: Ørskog kommune, samfunnshuset
07.12.17: Ørsta kommune, Ivar Aasen-tunet
12.12.17: Herøy kommune, rådhuset
14.12.17: Ålesund kommune, rådhuset, bystyresalen


]]>
Forside
<![CDATA[Kommunestyret]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64569,1&lang=1 2017-10-23T14:45:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Stor givarglede i Sande]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64562,1&lang=1 2017-10-23T09:20:00+01:00 Oversikta viser at vi har samla inn over kr 222.000,- og er den 3.beste innsamlingskommunen i Møre og Romsdal .
]]>
Forside
<![CDATA[Ledige stillingar som helsesøster]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64398,1&lang=1 2017-10-20T09:54:00+01:00 Sande kommune har ledige stillingar på helsestasjonen ved Sande legesenter og søkjer etter motiverte og interesserte fagpersonar til to ledige stillingar.]]> Forside <![CDATA[Helse- og Oppvekstutvalet]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64540,1&lang=1 2017-10-19T12:08:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside