Sande Kommune - www.sande-mr.kommune.no - Forside http://www.sande-mr.kommune.no/ RSS feed fra www.sande-mr.kommune.no - Forside no www.sande-mr.kommune.no <![CDATA[Politiråd i Sande kommune]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64868,1&lang=1 2018-02-21T13:12:00+01:00 ]]> Forside <![CDATA[Formannskapsmøte]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64867,1&lang=1 2018-02-20T11:27:00+01:00 eInnsyn

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64866,1&lang=1 2018-02-20T09:01:00+01:00 STAD: Øya, Sandetun
Tema: Vektlegging av stressfaktorar.
Forskning tilseie at stressmeistring er kanskje viktigaste kriteriet for auka livskvalitet for menneske med ASF (autismespekterforstyrring).


]]>
Forside
<![CDATA[Ope møte for alle - demens og kosthald]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64865,1&lang=1 2018-02-20T08:21:00+01:00 Kl. 18:00 – 20:00
Stad: Møre barne og ungdomsskule i Myrvåg

Arr: Nasjonalforeningen for folkehelsen Ytre Søre Sunnmøre demensforening
Møtet er finansiert av TV-aksjonsmidlane.
]]>
Forside
<![CDATA[Kompetanseløft i Helse- og omsorg]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64864,1&lang=1 2018-02-15T13:16:00+01:00
]]>
Forside
<![CDATA[Ny brannbil på plass i Sande]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64856,1&lang=1 2018-02-12T11:53:00+01:00 Bilen er av typen Scania P 450 og er levert av Egenes Brannteknikk A/S Kjøpesum er 3,2 mill kr eks mva
Bildet viser innleigd sjåfør frå Egenes, Øyvind Allverd, som har køyrd bilen frå Flekkefjord.

]]>
Forside
<![CDATA[Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64853,1&lang=1 2018-02-09T16:35:00+01:00 Forside <![CDATA[PP-rådgjevar 100% stiling ledig]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64851,1&lang=1 2018-02-08T14:36:00+01:00 Arbeidsområde/-oppgåver:
- rettleiing til skular/barnehagar i høve elevar/born med særlege behov
- systemarbeid
- sakkunnig vurdering

Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og utviklande fagmiljø.]]>
Forside
<![CDATA[Næring, teknisk og miljøutval]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64848,1&lang=1 2018-02-08T11:39:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Råd for likestilling av funksjonshemma]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64846,1&lang=1 2018-02-08T10:28:00+01:00 eInnsyn.Møtet startar kl 14.30 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Formannskapet]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64845,1&lang=1 2018-02-08T09:36:00+01:00 eInnsyn.Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.
]]>
Forside
<![CDATA[Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64838,1&lang=1 2018-02-07T08:38:00+01:00 Til søknaden er det vedlagt løyve til mudring og til deponering av mudringsmasser frå Fylkesmannen og frå Fylkeskommunen.
]]>
Forside
<![CDATA[Møte i eldrerådet]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64836,1&lang=1 2018-02-05T14:55:00+01:00
Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Søkje sommarjobb?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64830,1&lang=1 2018-02-01T12:30:00+01:00 Ver rask og send søknad i dag.


]]>
Forside
<![CDATA[Kommunestyremøte]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64825,1&lang=1 2018-01-29T13:22:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Sande kommune treng legevikar]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64823,1&lang=1 2018-01-29T12:13:00+01:00 ]]> Forside <![CDATA[1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64816,1&lang=1 2018-01-25T14:46:00+01:00 Og det er lurt å halde fristar- då kan ein ha stor sjans for å få plass!]]>
Forside
<![CDATA[Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=63257,1&lang=1 2018-01-24T08:57:00+01:00 Du kan søkje elektronisk her på sida. Hugs at du også skal søkje dersom du ynskjer å auke plassen for barnet.
1.mars er også søknadsfrist for SFO-plass. Bruk det elektroniske skjemaet og fyll ut søknaden så detaljert som råd.]]>
Forside
<![CDATA[Samling for unge bønder]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64799,1&lang=1 2018-01-17T15:10:00+01:00 Forside <![CDATA[Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64798,1&lang=1 2018-01-17T15:02:00+01:00


]]>
Forside