Sande Kommune - www.sande-mr.kommune.no - Forside http://www.sande-mr.kommune.no/ RSS feed fra www.sande-mr.kommune.no - Forside no www.sande-mr.kommune.no <![CDATA[Næring, teknisk og miljøutval]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65033,1&lang=1 2018-05-23T17:29:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Standrydde-aksjonen var vellukka]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65029,1&lang=1 2018-05-18T13:19:00+01:00

Teknisk sjef Kjell Martin Vikene lovde før aksjonen starta ei påskjønning til ein av deltakarane.
Annbjørg Brekke Ristesund vart trekt ut til ei lita premiering denne gongen.

]]>
Forside
<![CDATA[Kommunestyret]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65023,1&lang=1 2018-05-15T12:43:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Vasslekkasje i Hallebygda]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65022,1&lang=1 2018-05-14T09:35:00+01:00 Det har oppstått ein vasslekkasje ved Hallebygda småbåtlag, som gjev lågt vasstrykk til omkringliggande eigedomar.
Teknisk etat er på staden, og det er forventa at normalt vasstrykk vil vere tilbake i løpet av ettermiddagen i dag.

]]>
Forside
<![CDATA[Hjorteteljing 2018]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65016,1&lang=1 2018-05-11T12:42:00+01:00 Forside <![CDATA[Feil på levering av vatn til Øvre Knotten]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65014,1&lang=1 2018-05-09T11:19:00+01:00 Sande kommune har oppdaga ein teknisk feil på levering av vatn til Øvre Knotten . Feilen er no utbetra. Husstandane vil nokre timar framover ha litt brunt vatn i springen.
Det kan vere lurt å tappe ut vatn i hageslangen eller liknande.
Teknisk vakt
]]>
Forside
<![CDATA[Har du gode foto frå Sande kommune?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65013,1&lang=1 2018-05-09T08:51:00+01:00 Kanskje har du eit godt digitalt foto frå Sande? Vi tek vi gjerne imot dette.
]]>
Forside
<![CDATA[Formannskapet]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65010,1&lang=1 2018-05-07T13:19:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.
]]>
Forside
<![CDATA[Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65005,1&lang=1 2018-05-04T09:30:00+01:00


]]>
Forside
<![CDATA[Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65004,1&lang=1 2018-05-04T08:21:00+01:00 Begge ungdomane kjem frå Gursken.
Landsmønstringa er i Trondheim 25.-og 29.juni 2018
Sande kommune gratulerer!]]>
Forside
<![CDATA[Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64999,1&lang=1 2018-05-02T15:27:00+01:00 ]]> Forside <![CDATA[Helse- og oppvekstutval]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64997,1&lang=1 2018-04-30T13:05:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16. og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Næring, teknisk og miljøutvalet]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64996,1&lang=1 2018-04-30T12:26:00+01:00 eInnsyn.

Møtet startar kl 16. og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.]]>
Forside
<![CDATA[Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64995,1&lang=1 2018-04-30T10:41:00+01:00
Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 25. mai 2019
]]>
Forside
<![CDATA[AMBU - årleg vedlikehald]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64994,1&lang=1 2018-04-30T09:17:00+01:00
]]>
Forside
<![CDATA[Har du rett adresse?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64989,1&lang=1 2018-04-27T14:56:00+01:00 Om nokon oppdagar feil i adressa si, må ein sjekke om ein faktisk har meldt flytting til Folkeregisteret. Mange har gløymt at ein også innanfor same kommune eller bygd må melde flytting for at alt skal bli rett når det gjeld bustad - og postadresse.
]]>
Forside
<![CDATA[Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64987,1&lang=1 2018-04-27T09:39:00+01:00 Sjå også kunngjering i lokalavis og der vert også halde eit informasjonsmøte på Dollstun onsdag 2. mai kl 18:30.
Trykk på Les meir så finn du saksdokumenta.

]]>
Forside
<![CDATA[Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64981,1&lang=1 2018-04-23T12:16:00+01:00 2.mai frå kl 8-9 vert det også stengt - av same grunn.
Ring 113 dersom det er behov for akutt hjelp.

Rådmannen]]>
Forside
<![CDATA[Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64980,1&lang=1 2018-04-23T08:18:00+01:00 På Frekøya og Storholmen er det gjennomført aksjonar og fangstane var store.

På rådhuset får du sekkar til denne oppryddinga og til 17.mai-rydding langs vegar og andre område.]]>
Forside
<![CDATA[Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=64973,1&lang=1 2018-04-20T08:37:00+01:00
Forskrifta vert med dette lagt ut på høyring og frist for å sende inn
merknader er 31.mai.
Om det ikkje kjem inn merknader, er forskrifta gjeldande etter denne datoen.
]]>
Forside