Sande Kommune - www.sande-mr.kommune.no - Forside http://www.sande-mr.kommune.no/ RSS feed fra www.sande-mr.kommune.no - Forside no www.sande-mr.kommune.no <![CDATA[Kulturverntilskot - søknadsfrist 15.oktober]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65188,1&lang=1 2018-10-03T13:21:00+01:00
Har du eit prosjekt du arbeider med som er aktuelle for litt pengestøtte?]]>
Forside
<![CDATA[Vil du bli ny rådmann i Sande kommune?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65187,1&lang=1 2018-10-02T13:28:00+01:00 Vil du vere med å utvikle Sande kommune i framtida?]]> Forside <![CDATA[Badeskum på fjorden eller kva er det?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65186,1&lang=1 2018-10-01T13:22:00+01:00 Dette vil generere ganske mykje skum som endar på havet inne i vaulen.
Det er eit ufarlig naturprodukt som vil forsvinne av seg sjølv.]]>
Forside
<![CDATA[Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65166,1&lang=1 2018-09-28T11:20:00+01:00
Du finn brannvernstenesta og ambulansetenesta ved Nyglå der det blir stor aktivitet i morgon.

]]>
Forside
<![CDATA[Brot på vassforsyninga på Åram]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65181,1&lang=1 2018-09-28T10:08:00+01:00 Oppdatert informasjon
Brotet på vassleidninga på Kragset er no utbetra og alle abonnentane skal no ha fått vatn i springen igjen!
God helg!

kl 10:00
Det er i morgontimane oppdaga brot på vassleidninga til Bergsnev vassverk. Strekninga dette gjeld er Kragset - Åram.
Utbetring av lekkasjen er oppstarta og ein vonar abonnentane vil få tilbake vatnet i løpet av dagen.
Innbyggjararne på Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes får vatn frå høgdebassenget og har framleis god forsyning.
Sande kommune beklager ulempene med brotet.]]>
Forside
<![CDATA[Hurra, no er det språkkafe igjen!]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65129,1&lang=1 2018-09-27T09:30:00+01:00 biblioteket på Larsnes torsdag 4.oktober
kl. 18.00 – 20.00

]]>
Forside
<![CDATA[Revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65178,1&lang=1 2018-09-26T15:27:00+01:00

]]>
Forside
<![CDATA[Folkemøte om hamneutbygging i Gjerdsvika, Adolfbuda 3.oktober kl 18.00]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65177,1&lang=1 2018-09-26T15:09:00+01:00 onsdag 3.oktober kl 18 på Adolfbuda i Gjerdsvika
for å orientere om hamneutbygginga i bygda.


]]>
Forside
<![CDATA[Kulturprisen for Sande 2018]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65176,1&lang=1 2018-09-26T14:26:00+01:00
Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller lag i Sande kommune. Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. Prisen er på kr. 20.000,-.

]]>
Forside
<![CDATA[Kommunestyremøte 18.09.18]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65171,1&lang=1 2018-09-19T15:09:00+01:00 Forside <![CDATA[Vil du vere bøsseberar?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65170,1&lang=1 2018-09-18T13:47:00+01:00

]]>
Forside
<![CDATA[Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65165,1&lang=1 2018-09-13T14:17:00+01:00 Sande kommune har no motteke forslag til endringar og bed om innspel på desse.

Det er kort svarfrist.
Vi bed om tilbakemeldingar snarast og seinast 25.september.]]>
Forside
<![CDATA[Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65164,1&lang=1 2018-09-13T11:15:00+01:00 Mange undersøkingar viser at pårørande til personar med sjukdomen demens har eit stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i høve til oppgåva som pårørande.]]> Forside <![CDATA[Kommunestyremøte 18.september]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65163,1&lang=1 2018-09-13T08:02:00+01:00 Skal Gursken og Gjerdsvika få ny vassforsyning? Korleis blir det interkommunale samarbeidet for NAV- og barnevernstenesta ?

]]>
Forside
<![CDATA[På jakt etter ny jobb?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65161,1&lang=1 2018-09-11T11:32:00+01:00 Husk å ta med oppdatert CV i fleire eksemplar.
På jobbmessa kan du orientere deg i arbeidsmarknaden og møte arbeidsgjevarar som har behov for nye medarbeidarar på kort eller lang sikt.]]>
Forside
<![CDATA[Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65152,1&lang=1 2018-09-03T11:41:00+01:00
Målgruppe: Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.

Ulsteinvik, Torsdag 20. september 2018, kl 10.00 - 16.00.

Informasjon og påmelding finn du her

]]>
Forside
<![CDATA[Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65142,1&lang=1 2018-08-28T11:20:00+01:00
Dei som skal site i ungdomsrådet må vere
- over ungdomsskulealder
- i alderen 16-20 år

]]>
Forside
<![CDATA[Feil på gatelys?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65140,1&lang=1 2018-08-27T11:22:00+01:00 Forside <![CDATA[Er du pasient eller pårørande?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65136,1&lang=1 2018-08-23T10:46:00+01:00
Det er fint om du har høve til å delta og slik auke kunnskapen din om det som er aktuelt for deg.]]>
Forside
<![CDATA[Ventar du SMS frå Legekontoret?]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2639&item=65133,1&lang=1 2018-08-21T13:02:00+01:00 Legetjenesta i Sande vart i går ettermiddag gjort merksame på at dataleverandøren har brote med SMS leverandøren sin.


]]>
Forside