Sande Kommune - www.sande-mr.kommune.no - Ledige stillingar http://www.sande-mr.kommune.no/ RSS feed fra www.sande-mr.kommune.no - Ledige stillingar no www.sande-mr.kommune.no <![CDATA[FERIEVIKARAR - helse- og omsorg]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2643&item=10156,9&lang=1 2018-01-30T01:00:00+01:00 Dei som kan arbeida heile perioden vil bli prioritert, det må gå klart fram av søknaden kva stilling, kva eining og kva tidsrom ein ønskjer å arbeida i.

Ferievikar i eining heimetenesta ID 488
Ferievikar i eining Sandetun sjukeheim ID 489
Ferievikar i eining bu- og habilitering - herunder barneavlastning og praktisk hjelp til born og ungdom ID 490]]>
Ledige stillingar
<![CDATA[FERIEVIKARAR - helseavd.]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2643&item=10159,9&lang=1 2018-01-30T01:00:00+01:00 Arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling.
Arbeidsområde-/-oppgåver:
Ordinære helsesekretæroppgåver]]>
Ledige stillingar
<![CDATA[PP-RÅDGJEVAR 100 %]]> http://www.sande-mr.kommune.no/default.asp?page=2643&item=10216,9&lang=1 2018-02-08T01:00:00+01:00 Frå 1. mars er det ledig 100 % st (fast) som PP-rådgjevar ved PP-kontoret for Vanylven og Sande.
Arbeidsområde/-oppgåver:
- rettleiing til skular/barnehagar i høve elevar/born med særlege behov
- systemarbeid
- sakkunnig vurdering
Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og utviklande fagmiljø]]>
Ledige stillingar