Arbeidet med Livsgledeheim i Sande starta med "kick-off" samling for tilsette og andre interesserte 18. og 19.oktober. Tilsette og frivillege tok del i samlinga på Breidablik i går og i dag. Torhild Bæverfjord fra Halsa sjukeheim delte erfaringer fra et Livsgledehjem i Halsa kommune.

 Frå Rødseth til og med Viktor Hauge er det stengt vasslevering i dag 19.10.21 fram til kl 15.00 grunna arbeid på leidningsnettet. Vi beklager ulempene dette må ha, og håper å ha vassleveringa fort på plass igjen.

Medlemsskap i Sunnmøre friluftsråd vil legge til rette for styrking av folkehelsa i Sande kommune. Friluftsrådet skal stimulere til friluftsliv for alle, vere ein pådrivar i friluftssaker og vere høyringsinstans i viktige saker for
friluftslivet.

 Middagsarrangement i kvar bygd - meld deg på !

Grunna utbetringsarbeid ved rådhuset er hoveddøra til rådhuset lite tilgjengeleg for dei som kjem hit med rullestol eller andre hjelpemiddel.  Vi har inngongsdør på baksida også - den kan fint nyttast, men du må gi eit vink når du kjem slik at vi opnar den for deg. Ring 70026700 eller saksbehandlar du har avtale med, så møter vi deg der.

 

 JA, vi kan delta i TV-aksjonen. Vi kan vere bøsseberarar og vi kan vere med å gi til aksjonen som har som mål å kjempe mot barneekteskap. 

Måndag 4. oktober møttest representantar frå kommunane Hareid, Sande, Ulstein Volda og Ørsta til ei samling med fokus på samarbeidet desse kommunane har innan barnevernstenesta.

Fredag 08. oktober, siste dag før hausteferien, var elevane på Larsnes oppvekstsenter så heldige å få besøk av damene i Larsnes helselag.


 

 Sande helsestasjon og Larsnes oppvekstsenter markerte verdsdagen for psykisk helse som er på søndag. 

Pr 07.10 er er det felt 117 hjort i kommunen.

Tysdag 12. oktober skal både formannskapet og kommunestyret i Sande ha politiske møter.

I år vil vi tilbake til å gjennomføre ordinær tv-aksjon i Sande der vi går frå dør til dør med innsamlingsbøsser, og då treng vi bøsseberarar i alle bygdene våre. 

Vil du vere med på laget?  Ta kontakt med Sande kommune på 70026700 eller meld di interesse på blimed.no

 

Sande kommune skal no etter politiske vedtak opprette frivillegsentral.

 

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Den 15. september vart det opna for at frivillige lag og organisasjonar som har bygt eller rehabilitert
idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søkje om å få kompensert betalt meirverdiavgift kytt til
prosjekta sine.

Helsestyresmaktene har sagt at smittetalet  - i hovudsak -  ikkje skal ligge til grunn når dei og kommunane vurderer eventuelle nye tiltak. Årsaka er at svært mange er vaksinert, og for desse vil koronasmitte vere mindre alvorleg.