Møre og Romsdal Røde Kors arrangerer Feriedagar- med eit visst antal deltakarar. Det har for alle vore eit spesielt år og nokre treng kanskje eit pusterom og ein hyggeleg haustaktivitet ilag med andre. 

Frå veke 39 vil Sande kommune kome med eit dagtilbod for heimebuande.

 Vi har litt endringar i kabalen på  helseavdelinga.

 Ein person i Sande har i dag fått påvist positiv prøve og er smitta av korona-viruset.

Kommunane på Søre Sunnmøre lanserer onsdag 16. september e-Torg - nettbutikk for geografiske data og byggesakstenester.

 Vi har framleis ingen korona - smittesituasjonar i Sande. 

Det er viktig at vi minner kvarandre på dei nasjonale råda som blir gitt oss for kvardagslivet og spesielle situasjonar. 

 Haugelia barnehage i Sande kommune har ledig vikariat som ped.leiar frå 01.10 og ut barnehageåret.

 Anders Norvald Hammer  starta i dag som kommunedirektør i Sande.


 

Sande kommunestyre held møte på Sande rådhus tysdag 8. september kl 13.45.

Møte er ope for publikum og presse, så langt vi kan i forhold til dei nasjonale retningslinene for smittevern.

  Ja, sjølvsagt kan vi gjere kommunen finare ved å gjere den reinare!

Små og store kan vere med på dette - og slik gjere vår kommune til den finaste og reinaste i landet!

GjensidigeStiftelsen lyser ut  50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokale slik at dei er eigna for aktivitetar og treffstader for ungdom.

Går du med ein ide eller har de alt starta opp noko spennande som de treng litt økonomisk hjelp til - kan det vere eit håp her....

 Det blir brannøving med røykutvikling på Rosenlund Hamn i dag måndag 31.08. kl 18.00

Det er altså ei kontrollert røykutvikling som brannmannskapa har kontroll på. 

 På helsenorge.no kan du ta kontakt med heimetenestene i di kommune direkte.

Tysdag 1. september tek helsestasjonane i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta i bruk digital post for sending av brev. Dette inneber at føresette og barn/ ungdom over 16 år i dei fleste tilfelle ikkje lengre vil få timeinnkallingar og andre brev frå helsestasjonen, skulehelsetenesta eller svangerskapsomsorga tilsendt som ordinær brevpost.


Sande kommune skal starte arbeidet med revisjon av handlingsdelen til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Ein vedteken plan/handlingsdel er ein føresetnad for å søkje om offentlig delfinansiering via ordninga med spelemidlar.