Sande formannskaps skal gjennomføre sitt møte den 3. april som fjernmøte. Møtet startar kl 10.00

 Sande legesenter melder at dei har god kapasitet - ikkje nøl med å bestille time om du treng!

For å unngå spreiing av koronavirus, er råda frå nasjonalt hald  å halde minst ein meters avstand frå andre utandørs. Ein bør heller ikkje vere meir enn fem personar saman.

Sande kommunestyre vedtok i  K-sak 11/20 å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanen sin samfunnsdel.

 

Grunna tekniske oppdateringar vil heimesida vår ha nedetid i kveld i tidsrommet kl 20.00- kl 20.30. 

Dette til orientering. 

 Dei komande møta i dei folkevalde organa våre får nye datoar. Vi legg til rette for fjernmøte på video og telefon. 

Mykje er stengt for tida - men matvarebutikken er open.

 Nye opplysningar frå NAV HUS  Hareid -Ulstein - Sande

Kriseleiinga i Sande har ei sterk oppmoding til deg og dine som er i risikogruppa for å bli smitta av korona-viruset.