Etter at Sande kommune i vår gjekk inn som medlem av privatarkivordninga ved Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal har Bjørn Halle vore innom å avlevert korrespondansearkivet for handelsstaden Rønneberg. 

 Ein viktig og spennande jobb som leiar og utviklar av IKT-samarbeidet på søre Sunnmøre er ledig.

 Det er ikkje lenger nødvendig å teste seg.

 Politiet har kontordag på rådhuset ein dag i månaden.

Arbeidet som skulle gjennomførast på fylkesveg 61 over Drageskaret  i veke 25 og veke 26 er ikkje ferdig. Det blir nattestengt frå kl 23.00 - 06.00  i veke 27 og 28 også.


 Alle gravplassane i Sande er fint stelte. Slåttefolket gjer ein god jobb.

  

Russiske hackarar har starta eit storstilt hackarangrep mot norske institusjonar. Ver ekstra kritisk til kva lenker du trykker deg inn på.

utsnitt kommunekart

 Sande kommune planlegg å etablere tømmestasjon for bubilar/campingvogner på Sandsøya i området ved fiskerihamna på gnr/bnr 73/115.

 Kommunestyret har gjort vedtak om å kjøpe inn det nye turkartet som idrettslaga i kommunen har fått laga. Turkartet har informasjon om turstiar, gapahukar, sikteroser, badeplassar m.m.  Turkartet vil verte utsendt til alle husstandane i Sande og vi håpar og trur at det vil vere til glede for alle som likar å ferdast i naturen i den fine kommuna vår. 

For dei som ikkje mottek eit kart gratis som innbyggjar i Sande, vil det verte lagt til rette for sal via idrettslaga. Meir informasjon om dette kjem så snart det er klart. 

  Nokre av tenestene våre må stenge litt i sommar - grunna ferieavvikling. 

 Presse som ønsker å dekke Deira Majestetar Kongen og Dronninga sin fylkestur i Møre og Romsdal 30. august - 1. september 2022 må søke om akkreditering til Statsforvaltaren innan onsdag 24. august kl. 16:00.

 Passbussen køyrer innom Vanylven 30.august og 08.november og du kan bestille pass der om du har bestilt time på førehand.

Kommunestyret feira at Sande kommune er ute av Robek-lista. Sande kommune har vore i Robek-registeret sidan hausten 2016 og  er no endeleg ute  av denne lista

 29.juni og 13.juli kan du få koronvaksine.

  Vil du bli vår nye fastlege?