Dette er siste møtet i kommunestyret denne valperioden. 

Mange viktige saker står på agendaen.

  

 

 Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne vite kva du tenkjer om framtida i Møre og Romsdal. 

Kva er viktig for deg som innbyggjar i fylket?

 

 

Hjortejakta starta 1.september og er godt i gong.

Sande kommune inviterer til open dag med spanande aktivitetar for små og store.

Som alle har merka har det vore ein del vind og nedbør i helga.  

 

No er opptelling og resultatet frå kommune- og fylkestingsvalet 2019 i Sande klart.

Kommunestyre- og fylkestingsvalet er vel gjennomført og det førebelse resultatet er no klart!

Gjennom Parisavtalen har dei aller fleste landa vorte samde om at temperaturen på vår jordklode ikkje må stige med meir enn 2 grader i dette århundre. KORLEIS SKAL VI NÅ DETTE MÅLET?
Kommunane på søre Sunnmøre inviterer til folkemøte om klima, for å få innspel til korleis vi kan redusere klimagassutsleppa i regionen vår.

 265 personar har nytta seg av førehandsrøysting i Sande.

Grunna diverse gravearbeid er vegen i Haugsbygda stengd  ved Terje Sætre  - i Vik , ikkje langt frå Gursken kyrkje. Vegen er steng mellom kl 9-12 idag onsdag 4.september. Omkøyring på "nyevegen".