I samband med UKM-Sande, arrangerer vi i samarbeid med Gamlebanken scene workshop i lys, lyd, foto, film og scenearbeid på Breidablik.

 Her kjem ei lita julehelsing frå ordføraren no i innspurten på julestria.

 Seinast 29. januar kan du uttale deg om utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2020–2024.

 AMBU har klar rutetidene for jule- og nyttårshelga  2019.


 Laurdag 1.februar på Breidablik skjer det igjen. Det blir UKM-mønsting, og du kan allereie no melde deg på!

 Vi er glad for at mange sender blomsterhelsingar til sine kjære på Sandetun omsorgssenter. 

Det varmar både pasientar, pårørande og tilsette med slik omtanke.

Korleis ønsker du å betale på buss og hurtigbåt?

  

 

Sande kommune har i dag fått tildelt tilskot for å identifisere og utarbeide, gjennomføre og sette i verk  tiltak  for å styrke og følge opp utsette barn. Midlane skal brukast til  personalressurs og eventuelt innkjøp av materiell. 

Budsjettet for 2020 vart vedtatt i kommunestyremøte 10.12.19  i tillegg til fleire andre viktige saker. 

Årets mest utfordrande og spennande kommunstyremøte går av stabelen tysdag 10.desember.

I tillegg til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan skal mange andre viktige saker avgjerast. 

 

  Å skifte batteri i røykvarslarane er det viktigaste du kan gjere no føre jul! 

 

 

Frå veke 50 vil publikumsmottak på Larsnes vere ope måndagar kl 10 – 12.

 Budsjettet for 2020 med Økonomiplan for 2020-2023 er med dette lagt ut til høyring.

 

 

  

  

 

 Kulturprisen for Sande i 2019 gjekk  til Larsnes helselag som over lang, lang tid har vore til glede for store og små, og har arbeidd for god helse og trivsel i nærmiljøet, og vart overrekt på Sandemessa på Larsnes søndag 24.november. 

Ordførar Olav Myklebust stod for overrekkinga. 

 

Fredag 6. desember kl 18:00 inviterer Sande kulturskule til adventskonsert i Larsnes kyrkje.