Grunna problem med vasslevering til  Kvamsøya  og høgt forbruk er det innført vatningsforbod på øya.

Du kan røyste i kvar krins på valdagen 9. september eller nytte deg av tidleg- eller førehandsrøysting.

 

 

Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

 

 

 Det blir ope møte rundt reguleringsplanane til Larsnes Mek.

 Sande kommune vil ha oversikt på jonsokbåla i kommunen.

 

Sande kommune v/ teknisk sektor skal gjennomføre utbetringsarbeid på vassleidningsnettet i Halleskiftet på Larsnes.

 Vi har fått melding frå Mesta om vegstenging på Kvamsøy 19.juni.

Det blir ny språk-kafé  på biblioteket på Larsnes torsdag 13.juni

kl. 18.00 – 20.00