Sande kommune har i dag fått tildelt tilskot for å identifisere og utarbeide, gjennomføre og sette i verk  tiltak  for å styrke og følge opp utsette barn. Midlane skal brukast til  personalressurs og eventuelt innkjøp av materiell. 

Budsjettet for 2020 vart vedtatt i kommunestyremøte 10.12.19  i tillegg til fleire andre viktige saker. 

Årets mest utfordrande og spennande kommunstyremøte går av stabelen tysdag 10.desember.

I tillegg til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan skal mange andre viktige saker avgjerast. 

 

  Å skifte batteri i røykvarslarane er det viktigaste du kan gjere no føre jul! 

 

 

Frå veke 50 vil publikumsmottak på Larsnes vere ope måndagar kl 10 – 12.

 Budsjettet for 2020 med Økonomiplan for 2020-2023 er med dette lagt ut til høyring.

 

 

  

  

 

 Kulturprisen for Sande i 2019 gjekk  til Larsnes helselag som over lang, lang tid har vore til glede for store og små, og har arbeidd for god helse og trivsel i nærmiljøet, og vart overrekt på Sandemessa på Larsnes søndag 24.november. 

Ordførar Olav Myklebust stod for overrekkinga. 

 

Fredag 6. desember kl 18:00 inviterer Sande kulturskule til adventskonsert i Larsnes kyrkje.

 

Sande formannskap har i møte den 20.10.2019, F-sak 78/19, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mek. Verkstad AS.

 Ope møte om helse og omsorgstenester på Sandetun - Øya -  18.november, kl 16.00