Sande kommune har ledig leiligheit for utleige på Sandshamn.

Det er naturleg nok litt uro rundt det ein no høyrer om det såkalla Korona-viruset. Det er ikkje registrert noko tilfelle i vår kommune eller i nabokommunar- eller Møre og Romsdal  fylke.

  

Også i år er det auke i deltakartalet på UKM i Sande. 

Dei siste åra har både talet på innslag og deltakande ungdomar auka på denne fantastiske kulturmønstringa for ungdom.

3 krinsar har litt auke i folketalet medan det totalt sett har vore nedgang i folketalet i Sande siste året. 

 Det er på laurdag det skjer! 

 Sande er med i pilot for å vidareutvikle verktøy for lokal samfunnsutvikling. 

 Har du fått med deg dei planlagde endringane i opningstidene?

 

 

Tysdag 25. februar skal Sande formannskap ha møte på Sande Rådhus. Møtet startar kl 13.45 og er ope for publikum.

 Dersom du vil ha sommarjobb, kan Sande kommune ha bruk for deg.

 Nokre husstandar på Sandsøya opplever rotteplager om dagen- jamfør oppslag i  Vestlandsnytt. Teknisk eining har gjort litt kartleggingarbeid og oppfattar ikkje at det er eit generelt problem for heile øya. 

 Sande kommune vil ha eit demensvenleg samfunn og inviterer til informasjonsmøte  2. mars, kl. 14:00 på kommunestyresalen, på rådhuset.  

 

Tysdag 25.februar kl 18.00-19.30 på Øya - Sandetun Omsorgssenter

 Larsnes Mek. Verksted as varsler mindre endring i reguleringsplan.

Ønsker du deg læreplass? 🙋‍♂️ Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling å ta eit fagbrev?