Rådhuset er ope i romjula 27. og 28. desember mellom kl 9.30- kl 14.00.
NAV Sande er ope frå kl 10.00 -12.00 den  28.desember
Julafta og Nyttårsafta er rådhuset, NAV Sande og legesenteret stengt.

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på 70029176
og Sandetun på 70026606.
Heimesjukepleia kan du nå på tlf 99091919

Ambu går slike ruter for pendlarruta:

Det er kanskje slik at nokre abonnentar har lite vatn i kranen. 

Det har oppstått ein uheldig situasjon på vassverket på Holtane, og abonnentane i Gursken kan oppleve å få misfarga vatn i springen. 

 

 

 

 

Trond Arne Aglen vart i dag tilsett som rådmann i Sande kommune. 

Siste kommunestyremøte i 2018  er 11.12.18 kl 13.45 på Sande rådhus.

Glede og godord var det som kom fram under opninga av den "nye"  Haugelia barnehage torsdag 29.november. 

No er endeleg den nye avdelinga komen på plass og her er det fullt hus og god stemning. 

Framlegget til budsjett for 2019 har no vore gjennom dei ulike råd og utval og er handsama i formannskapet. 

Budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 skal handsamast i kommunestyret 11.desember .