I området Klovningen - Kragset  i Vanylven kommune vert det vasslaust tysdag føremiddag. 

Er du ein utviklingsorientert, kreativ, tydeleg person som  kan vere ein samlande leiar for ei personalgruppe, er det kanskje deg vi er på jakt etter! 

 

Sande kommunestyre har vedteke å redusere budsjettet for 2019. Eit av sparetiltaka er å ikkje tildele kulturmidlar til lag og organisasjonar i år. 

 

På biletet ser vi leiarteamet Tiril Høgset og Inga Lade Gjørvad på rektorkontoret.

Har DU ledig husvære ? 

 

UKM-satsing gir gode resultat i Sande. 

Er du klar over at vi er blant dei beste i landet når det gjeld deltaking i UKM og at mange har opplevd UKM som eit springbrett for vidare utvikling? 

Sande kommune fyl trenden og gjer betalinga enklare med å innføre Vipps.

Skal du på UKM i helga kan du bruke VIPPS til å betale inngongsbilletten din og eventuelt kiosksal under arrangementet.