Sande kommunestyre har vedteke å redusere budsjettet for 2019. Eit av sparetiltaka er å ikkje tildele kulturmidlar til lag og organisasjonar i år. 

 

På biletet ser vi leiarteamet Tiril Høgset og Inga Lade Gjørvad på rektorkontoret.

Har DU ledig husvære ? 

 

UKM-satsing gir gode resultat i Sande. 

Er du klar over at vi er blant dei beste i landet når det gjeld deltaking i UKM og at mange har opplevd UKM som eit springbrett for vidare utvikling? 

Sande kommune fyl trenden og gjer betalinga enklare med å innføre Vipps.

Skal du på UKM i helga kan du bruke VIPPS til å betale inngongsbilletten din og eventuelt kiosksal under arrangementet.

Sande brannvesen hadde måndag 29. januar kursing i HLR og bruk av hjartestartar.

HLR står for hjarte og lungeredning.

På laurdag førstkomande - 2.februar - er vi i gong med UKM. 

Kjem du? 

Kor mykje må Sande  kommune spare i år samanlikna med i fjor? Og kva har politikarane valt at vi skal investere i ? Er du interessert i kommunebudsjettet, skal du få lese det!  Du finn det vedlagt i artikkelen.