Vi har fått melding frå Mesta om vegstenging på Kvamsøy 19.juni.

Det blir ny språk-kafé  på biblioteket på Larsnes torsdag 13.juni

kl. 18.00 – 20.00

Sande kommune har ledige stillingar som helse- og omsorgsarbeidarar og  sjukepleiarar.

Vil du jobbe med barn og unge, er det no ledig helsesøsterstilling.

Pleie og omsorg skal markere «Kva er viktig for deg» - dagen fredag 07.06.2019.

Vi set pasienten sine synspunkt i fokus denne dagen.

Pleie og omsorg gjennomfører i desse dagar ei brukarundersøking, både for dei som bur på Sandetun omsorgssenter og dei som bur heime.

Fredag 24.mai var årets aktivitetsdag - SUPERFREDAG - på Øya, Sandetun omsorgssenter.

Sande brannvern hadde overflateredning som tema på øvingsplanen sin no i mai.Kommunen skal ha ein beredskap i samsvar med risiko og sårbarheit innanfor eige geografisk ansvarsområde.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019 og søknadsfristen er 1.september.

 

Det er ofte mange spennande arrangement som føregår i vår- og sommarhalvåret rundt i bygdene. Det er fint viss du kan gi ei melding om ditt arrangement til Sande kommune.