Kommunene på Søre Sunnmøre har no fått eigen nettportal som fortel om tenestene du får på helsestasjonane.

Måndag 18. mars hadde Sande kulturskule konsert på Gursken oppvekstsenter. Kulturskulen skal ha fleire slike konsertar rundt om på skulane.

Den årlege eldrefesten blir arrangert ilag med husmorlaget på Sandsøya - 27.april kl 13.15 . Kryss av i kalenderen og set av dagen til tur på Sandsøya. 

 

Bu og habiliteringstenesta  i Sande kommune treng kanskje deg og din kompetanse. 

14. mars hadde Sande og Ulstein kulturskular sitt andre møte i utviklingsprogrammet i regi av Norsk kulturskuleråd.

Denne gongen var skulane samla på rådhuset i Sande. Til stades på møtet var lærarar, rektorar og skuleeigar.

 

Alle parti og gruppe som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i den kommuna dei ønskjer å stille til val i.

 

Trond Arne Aglen er på plass som ny rådmann i dag. 

No er det tid for å søkje om SMIL-midlar.

Søknadsfristen er 1.april. 

No er barnehageopptaket ferdig og foreldre må gi melding om ein takkar ja til plassen ein har fått tildelt. 

 

 

Er du den rette for ei av dei ulyste stillingane i barnehage og skule i Sande ? 

Eller vil du bli med i teamet i PPT Sande og Vanylven ?