Reguleringsplanen var lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i tida 14.06.2022 - 06.09.2022.

Innkomne kommentarar og motsegner er no handsama av kommunen og har ført til nokre mindre endringar i planen.

Barn og bygg

Førskulegruppa ved Haugelia barnehage skal delta på førskulebading på Sunnmørsbadet i Herøy.

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

 

 Det er tid for å søkje om barnehageplass til hausten 2023. 

 

 

 Kommunestyret gjorde fleire viktige vedtak på møtet den 13. desember 2022. Her er det som vart bestemt.

 

Mann med mikrofon

Det er kanskje godt kjent  - vi har fått ungdomsarbeidar i Sande kommune. 

Men kva gjer ein ungdomsarbeidar? 

Vi treng søkjarar til stillinga som byggesakhandsamar ved teknisk sektor.

Har du rett kompetanse og innstilling er du kanskje rett person i denne stillinga? 

piggtråd

Dei fleste kjenner til at det er forbode å sette opp nye piggtrådgjerde for å regulere ferdselen til dyr og eldre piggtrådgjerde som opplagt er farlege for dyr, skal fjernast.

15. desember går startskotet for Stikk UT! Vinter 2023, som med 349 turmål er større enn nokon gong. Når vinteren og kulda kjem krypande senker mange tempoet og friluftsråda håpar Stikk UT! no kan motivere fleire til å kome seg ut på tur på vinterstid!

Kvinne

Kommunestyret i Sande har i dag tilsett Renathe Rossi, Ulsteinvik som ny kommunedirektør i Sande.

Går du med ein ide om å starte opp ei bedrift? Eller er du startgropa?  Det er ulike program ein kan nytte seg av - Hoppid er eitt!

 

Klubbe laga av tre

Kommunestyret i Sande skal ha sitt siste møte for 2022 tysdag 13. desember. Møtet startar kl 11.30 og vert i kommunestyresalen på Rådhuset.

Møtet er ope for publikum og presse. 

Arbeidet med tilsetting av ny kommunedirektør er i gong. 1. intervjurunde er gjennomført. 

Sande kommunestyre vedtok i vår at Sande kommune skulle ta imot 50 flyktningar frå Ukraina i samband med krigen som starta 24.februar. No er det desember og i løpet av denne månaden vil det vere 43 personar/ flyktningar  frå Ukraina som er busette i vår kommune.

Mann og verktøy

Sande kommune treng ein positiv og samarbeidsvilleg person som kan utføre vaktmeisteroppgåver og hjelpe til med utlevering av hjelpemiddel til heimar som har behov for dette.

Dersom det høver kan den tilsette også inngå i den lokale brannstyrken.