Sande kommunestyre har møte på Rådhuset, tysdag 13. september kl 13.45.

Møtet er ope for publikum og presse. 

 Ungdomsrådet i Sande er eit flott og viktig fora som skal uttale seg i ulike saker som gjeld ungdomsgruppa sine forhold i kommuen no i dag og korleis ein ønsker framtida skal sjå ut. Ungdomsrådet i Sande er i gong med arbeidet sitt etter ferien. Nokre nye medlemmar skal no inn.

 Under Kongeparet sitt besøk i Sande fekk dei overrekt ei gåve samansett av godbitar produsert i Sande kommune. Det er produsentar av lokal , kortreist mat som har som vil  dele dei gode produkta sine. 

I Sande  har vi mange som produserer kortreiste varer og i lista under finn du omtalen frå dei ulike givarane i denne samanheng. 

 Strandryddeveka er ein nasjonal dugnad som får folk frå heile landet til å gjere ein ekstra ryddeinnsats, til glede for nærmiljøet, deg sjølv og ikkje minst naturen. For å verne om fuglane i hekketida, er veka flytta frå mai til september. Blir du med? 

  Det har faktisk gått ei heil veke sidan Kongeparet sitt besøk i Sande kommune, og no er det vel på tide å gå inn for landing? Eg er ikkje tvil om at fleire av oss har segla på ei sky av stoltheit over det vi som kommune fekk vise fram under Kongeparet sitt besøk!


Gamle båtvrak, søppel i fjøra og grovavfall som står rundt husnovene og andre stadar er ikkje triveleg for verken oss sandssokningar eller dei som vi vitje oss. No kan vi gjere noko med det - det er det som er så fint!

 Denne veka kom det informasjon frå Folkehelseinstituttet om ein ny vaksinetype mot koronaviruset.

Sande kommune har gitt ferdigattest for anlegget Gjerdsvika fiskerihamn.

Sande formannskap har møte tysdag 6. september kl 13.45 på Sande Rådhus.

Møtet er ope for publikum og presse. 

 

 For ein fantastisk dag på alle måtar! Eit strålande opplagt kongepar møtte eit folkehav når dei steig i land på Larsnes denne dagen! 


 I dag er Kongeparet på besøk i Hareid kommune. Etter det offisielle besøket der er det invitert til privat besøk på Kongeskipet. Nokre utvalde frå kvar kommune er invitert.

 I samband med det offisielle besøket til Kongeparet 31.august er det offisiell flaggdag i Sande kommune.

 Sande kommune står som vertskap for den kongelege festmiddagen med Kongeparet i samband med besøket dei har i Møre og Romsdal 30. - 31. august og 1.september.

Den kongelege festmiddagen med Kongeparet blir på Breidablik, Larsnes.

"Møre og Romsdal politidistrikt viser til det strenge regelverket som gjeld for bruk av droner i  - eller i nærleiken av – folkemengder.

 1.–11. september inviterer friluftsråda i Møre og Romsdal til markering av friluftslivet si veke med feiring av Stikk UT! og den enorme turgleda som regjerer i fylket vårt!