Det vart vasslaust i Haugelia byggefelt i kveld.

 

 

Dette smakte godt!

 

 

Det vert brukt meir vatn enn ein klarer å produsere og det medfører at Holtane reinseanlegg går på max produksjon.Dette gjer at vatnet til forbrukarane i Gursken kan ha noko misfarging.

Vi oppmodar folk om å ikkje bruke unødig med vatn i dagane framover.

Teknisk vakt.  

    

 

Vi har problem med sentralbordet vårt. Dersom du opplever å ikkje kome igjennom, kan du ringe direkte på mobilnr 95 45 16 38 eller 90 99 50 24.

 Kva skal opp på kommuestyre-møtet ? 

 

 Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Bildet viser ressurspersonar som var med på opplæringa.

 

 

 Appen som føresett i grunnskulen i Sande brukar for å kommunisere med skulen er for tida stengd.

Har du hugsa å sende inn søknad om spelemidlar ? 

 

 

I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon i 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid få tilsendt eit vedtak om for lite eller for mykje innbetalt vederlag.