Vi er ikkje heilt tilbake til normalen, så vi må framleis teste oss og halde oss heime om vi er sjuke. 

Dersom du blir sjuk med luftvegsinfeksjon er hovudregelen at du skal halde deg heime.

I dag må ein stengje gamlevegen i Haugsbygda på strekninga Myrane - kyrkja mellom 09:00-16:00. Arbeidet går føre seg ved Haugsbygda 84.

Kollektivtransport via fylkesvegen i same periode.  

Møte i Sande formannskap tysdag 5. oktober kl 13.45 på Sande Rådhus.


 Sparebanken Møre og Sande kommune deler kvart år ut kulturprisen for Sande. 

Prisen vert utdelt på eit passande arrangement  på slutten av året. 

Prisen er på kr 20 000,-

No skal kommunane på Søre Sunnmøre avgjere om dei vil vere med på den felles helseplattforma som skal gi deg som innbyggjar ein enklare kvardag når mange ulike journalsystem skal bli til eitt.

I veke 39 skal kommunale råd og hovudutvala i Sande ha politiske møter

 No kan du bestille time hos lege via app på telefonen din. Sande legesenter tek i bruk HelseRespons.

 Frå og med måndag 20. september kan du som har alvorleg nedsett immunforsvar, få dose 3 av koronavaksinen. Dette gjeld personar med visse diagnoser (gruppe 1), og personar med immundempande behandling av annan årsak (gruppe 2).  Behandlande lege vurderer kven som skal ha dose 3 med vaksine mot Covid-19.

Regjeringa har stilt til disposisjon 850 millioner kroner til ei tilskotsordning for reiselivs- event- og serveringsnæringane slik at dei kan gjennomføre prosjekt som kan bidra til nødvendig omstilling og tilpassing.

I morgon torsdag 16.09.21 vert det ei ny vassavstenging i Hallebygda ca kl 08.30. Vidare vert vegen stengt ved stadion på grunn av gravearbeid - omkøyring via Hallelia byggefelt. Køyr forsiktig! 

Vi legg til grunn at arbeidet skal vere ferdig kl 15.00.

 Larsnes oppvekstssenter har rydda stranda i dag!

 Dei seint innkomne røystene er i dag opptalde og valresultatet er godkjent av valstyret i Sande.

Mange barn og ungdom mellom 12-15 år har allereie fått vaksine mot Covid 19. 

Med over 80 prosent deltaking fekk Framstegspartiet flest røyster i Sande kommune i den førebelse opptellinga no i kveld.  Her finn du dei førebelse resultata som er klare no.