I dag skal brannvern-mannskapet ha øving på sjøen. Dei vil opphalde seg ved Larsnes Mek as og rundt skjeret Kroppen .


 

Det har i morgentimane oppstått problem ved vassleveranse i Gursken og teknisk sektor jobbar med å finne lekkasjen på leidningsnettet.

 Sande kommune vil tilby tilsette i barnehagar, sfo og skule vaksine i veke 29 og 30.

 Pasienter og dei fleste tilsette knytt til omsorgssenteret er no vaksinert - og vi innfører difor nye besøksrutiner.

 No er innbyggerundersøkinga i boks. Den siste svara i går kveld rett før midnatt!

 Er du den rette for oss? Vi treng din fagkompetanse som sjukepleiar.

 Sommarstenging og reduserte opningstider på somme avdelingar nokre veker i sommar.

 Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy har ofte lange perioder dei er på fartøyet og ikkje kan motta vaksine. Frå 1.juli kan dei gjere avtale om vaksinering ved legesenteret. 

Saueskabbmidd er oppdaga på mange geiter i Midt-Noreg. Sidan midden er smittsam vert det sett i verk tiltak for å redusere smitten blant geit, og for å hindre smitte over til sau.

 Vi får 106 dosar med vaksine denne veka. 

Neste veke skal politikarane ha sine siste møter før ferien.

Formannskapsmøte, tysdag 22.06.21 kl 13.00
Kommunestyremøte, tysdag 22.06.21 kl 14.00

Begge møte skal vere på Adolfbuda i Gjerdsvika. Møta er opne for publikum etter nasjonale smittevernreglar. 

 I dag opplever vi problem med telefonen til sentralbordet. Ring difor mobilnummer 95451638 så vil du få svar!

Har du tid til overs og ynskjer å gjere noko  meiningsfullt for andre?

Sande kommune har behov for personar som kan vere støttekontakter. Vi treng støttekontakter i ulike aldersgrupper  - og det er ulike aldersgrupper som treng hjelpa di ! Opplæring vil bli gitt.

 Ingen legar i Sande tilbyr Janssen-vaksinen til sine pasientar.