For tida er alt stengt- fysioterapien og treningssenteret. Men du kan gjere mykje sjølv!

 Treng du forskot på dagpengar - må du vere snar å søkje!

Gir vi deg god nok informasjon?

Sande formannskap skal gjennomføre sitt møte den 3. april som fjernmøte. Møtet startar kl 10.00

 Sande legesenter melder at dei har god kapasitet - ikkje nøl med å bestille time om du treng!

For å unngå spreiing av koronavirus, er råda frå nasjonalt hald  å halde minst ein meters avstand frå andre utandørs. Ein bør heller ikkje vere meir enn fem personar saman.

Sande kommunestyre vedtok i  K-sak 11/20 å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanen sin samfunnsdel.

 

Grunna tekniske oppdateringar vil heimesida vår ha nedetid i kveld i tidsrommet kl 20.00- kl 20.30. 

Dette til orientering. 

 Dei komande møta i dei folkevalde organa våre får nye datoar. Vi legg til rette for fjernmøte på video og telefon.