Lønn -penger

Sande kommunestyre har vedteke å redusere budsjettet for 2019. Eit av sparetiltaka er å ikkje tildele kulturmidlar til lag og organisasjonar i år. 

 

rektor Gursken

På biletet ser vi leiarteamet Tiril Høgset og Inga Lade Gjørvad på rektorkontoret.

HUS

Har DU ledig husvære ? 

vipps forside

 

UKM-satsing gir gode resultat i Sande. 

Er du klar over at vi er blant dei beste i landet når det gjeld deltaking i UKM og at mange har opplevd UKM som eit springbrett for vidare utvikling? 

vipps forside

Sande kommune fyl trenden og gjer betalinga enklare med å innføre Vipps.

Skal du på UKM i helga kan du bruke VIPPS til å betale inngongsbilletten din og eventuelt kiosksal under arrangementet.

Brannøving jan 2019JPG

Sande brannvesen hadde måndag 29. januar kursing i HLR og bruk av hjartestartar.

HLR står for hjarte og lungeredning.

UKM_logo

På laurdag førstkomande - 2.februar - er vi i gong med UKM. 

Kjem du? 

Lønn -penger

Kor mykje må Sande  kommune spare i år samanlikna med i fjor? Og kva har politikarane valt at vi skal investere i ? Er du interessert i kommunebudsjettet, skal du få lese det!  Du finn det vedlagt i artikkelen. 

Bygge hus

 

 

Vår byggesakshandsamar gjennom mange tiår, Rasmus Ekroll, skal avslutte arbeidsforholdet  i  Sande og vi er på jakt etter ein ny interessert og dyktig fagperson på området!