Ifølgje gravferdsforskrifta er det festar av gravminne som er ansvarleg for sikring av gravminnet. Etter som tida går kan gravstøtter bli ståande på skeive eller ramle av fundamentet. Dette kan utgjere ein fare for dei som ferdast på gravplassen.

Sande kommune blei medlem i Sunnmøre Friluftsråd frå 1. januar. Det betyr mellom anna at vi får Stikk Ut-turar i vår kommune også.

Denne veka blei det offentleg kva turar som er tilgjengelege i sommarsesongen 2022.

Av dei mange flotte og flinke deltakarane som deltok på kommunemønstringa tidlegare i år, er nokon valgt ut til å bli med vidare til fylkesmønstringa:

Ny vaksineringsdag ved Sande legesenter er 27.april. Er det tid for ny vaksinering - set av denne datoen. 

 Vi er i gong med møblering av  fleire bustadar til flyktningane som kjem i løpet av våren. Vi treng fleire møblar til desse bustadane. Har du noko du ikkje lenger treng, kan dei som kjem ha nytte av dette.

Sande kommune har ikkje innført lokal forskrift for når og kvar innbyggjarane i Sande kan brenne bål.
Dette inneber at generelt lovverk gjeld.

17. januar 2022 vart det rekvirert oppmålingsforretning for klarlegging av grense mellom gnr 64 bnr 2, bnr 5 og gnr 64 bnr 3 i Sande kommune.

 

 Kommunen vil i tida framover ha fokus på forsøpling og forureining.

 Det er varsla innføring av gratis kjernetid i SFO for elevar som er påmeld SFO i 1.klasse frå 01.08.2022.

 

  

 

Kva er Foreldreskule?  Kven gjeld dette? 

 Delstilling som psykolog endeleg på plass.

 Sande legesenter held fram med vaksinering mot Covid-19.

Vi vil no starte å ta imot møblar til flyktningane som kjem.

 Sande kommune har gitt løyve i samsvar med søknad. Lensmann har bedt om at fyrverkeriet vert flytta til påskeafta.

Gode dialogar fører til at liggetida på Voksa for den nye ruta som kom i gong 1.april, vert endra til liggetid på Kvamsøy.