Vaksineringa går som planlagt.

 Frå 01.01.2021 har Opplæringskontoret på søre Sunnmøre ledig eit årsvikariat i 70% stilling.

No er det bestemt at dei som har fått dose 1 av AstraZeneca-vaksinens skal få tilbod om mRNA-vaksine som dose 2 .Denne nyheita kom frå regjeringa i dag. 

 Det nærmar seg 17.mai, og heller ikkje i år kan vi feire på heilt tradisjonelt vis.

 Sandetun omsorgssenter har revidert retningsliner for besøk til pasientar som bur der. 

 I veke 17- neste veke - blir det i hovedsak personar fødde i 1951-1952 som blir oppringt av Sande legesenter og gitt tilbod om Comirnaty-vaksine (Pfizer). Ca 70 personar får tilbod om dose nr  1 av denne vaksina , omlag 30 personar skal ha dose nr 2.

 I Haugelia barnehage har vi born med ulikt opphav og ulike nasjonalitetar. På avdeling Armkroken har vi difor gitt borna litt ekstra erfaringar med ulike tradisjonar og kulturar. I rammeplan for barnehagen står det blant anna at ein skal by på varierte impulsar, opplevingar og erfaringar og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiv.

Det er val-år i år. Vi skal velje representantar til Stortinget. 

Sjølv om vi har utfordringar med koronavirus og pandemi- det blir val!


Sande kommune ynskjer ei kartlegging av om det er utbyggarar som har interesse av å bygge ut utleigehusvære i dei ulike bygdelaga i Sande kommune etter Husbanken si ordning «Hamarøymodellen».

Sande kommune har ikkje innført lokal forskrift for når og kvar innbyggjarane i Sande kan brenne bål.
Dette inneber at generelt lovverk gjeld.

Veke 14 vart det sett 66 vaksiner i alders gruppa født i 1944 – 1946.

Veke 15 - denne veka -  blir det sett 78 vaksiner i aldersgruppa født i 1946 – 1948.

 Er du klar for vårens vakraste UKM-eventyr i Sande??
Det er straks startskot for årets utgåve av Ung kultur møtast i Sande. Det blir no jobba med siste detaljane av den digitale utgåva av årets UKM. Framsyninga blir synt fram på Sande Nettsyn sin Youtube-kanal laurdag 17. april kl 16:00.

 Sande kommune treng kanskje dine kunnskapar og din arbeidsinnsats i bu- og habiliteringstenesta vår.

 Korleis bruke Facebook, Instagram, Linkedin for sal av produkt og marknadsføring av kampanjar?