Pleie og omsorg markerar "Kva er viktig for deg - dagen fredag 12 Juni.

 Sande kommune vil ha oversikt på jonsokbåla i kommunen.

Det er snart jonsok og mange planlegg litt bålbrenning i samband med jonsokfeiringa. Sidan jonsok er på ein kvardag kan det vere at feiringa vert lagt til helga før eller helga etter 23.06. Kommuna ønskjer all innmelding innan 19.06.20.

 Feiing startar opp i Haugsbygda, på Larsnes og Sandsøya i veke 25. 

Formannskapet i Sande har møte tysdag 9. juni 2020. Ein startar kl 13.45 med arbeidsmøte i styringsgruppa for planstrategi for Sande kommune. Det er formannskapet som er vald som styringsgruppe.

Ordinært formannskapsmøte vert sett kl 15.00. 
Møtet er ikkje ope for publikum, men pressa kan vere tilstades. 

 Det fins ordningar for redusert foreldrebetaling for barnehageplass og for gratis kjernetid for barnehagebarn.

Helse og oppvekstutvalet vedtok 3.juni at ein i sommar skal gi eit skulefritidstilbod ved Larsnes skule. Tilbodet  blir gitt i veke 32 og 33 ved Larsnes oppvekstsenter og er ope frå kl 07.30 - 15.00. Tilbodet er ope for alle elevar  i Sande som vil nytte seg av dette.

 Sande kommune tek smittevern på alvor og "Øya" må difor halde stengt vidare.

Det er no kome nye retningsliner for helse- og omsorgs-institusjonane og dermed endrar vi litt på rutinene for besøk.

 Det pågår i desse dagar arbeid på Sjukeheimsvegen opp mot Sandetun omsorgssenter.

Sande kommune minner om at vi gjerne vil ha dine synspunkt på kva du meiner er viktig å få realisert i vårt område, for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. 

Kanskje eit vanskeleg tema, men viktig både for deg og dine etterkomarar.

 Fritt skuleval gjeld no frå neste skuleår 2020/ 2021.

 Som tidlegare år har det vore to teljingar av hjort i vår slik det er vanleg i kommunene på søre Sunnmøre.

 Nye oppdaterte retningsliner  for besøk  i helse- og omsorgsinstitusjonar i Sande vil kome 2.juni.

 Detaljregulering for Skare på Sandsøya - eit fint område ut mot havet.