No er det på overtid å registrere vassforsyningssystemet ditt  hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Har du danseskoa klar? 

4 kvinner og 5 menn har søkt på stillinga som rådmann i Sande . 

Søkjarlista er no offentleg.

Sande kommunestyre vedtok på møtet 30.10.18 nokre endringar i skulestrukturen.

 

Statens strålevern informerer om at frå 1.november kan du kjøpe jodtablettar på apoteket. Myndigheitene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn kjøper tablettar som ein har på lager heime.

På saklista til kommunestyremøte 30. oktober kl 13.45 står mange interessante saker.

Vi får blant anna besøk av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk sin daglege leiar Einar Heimdal som vil fortelje om status, tidsaktuelle saker m.m.

203 877 kr er i dag resultatet frå innsamlingsaksjonen i Sande.

Sande kommune ligg no på 2.plass i fylket over innsamla midlar pr innbyggjar og ligg også godt an på landsoversikta. 

Det har vore lynnedslag i natt og ein del husstandar og bedrifter på Larsnes er utan straum. 

Mørenett arbeider med å få straumen tilbake.

 

Stillinga som rådmann i Sande er ledig.
Vil DU vere med å utvikle Sande kommune i framtida?

På saklista til kommunestyremøte 18. september kl16.00 står mange interessante saker.
Skal Gursken og Gjerdsvika få ny vassforsyning? Korleis blir det interkommunale samarbeidet for NAV- og barnevernstenesta?