Neste veke - veke 32  -   skal vi sette 96 doser med koronavaksine. Nokre får dose1 og nokre får dose 2.

   

 

 

 

 Det er no auka brannfare på grunn av tørke. Det er gult farevarsel på lokal gras- og lyngbrannfare i Møre og Romsdal. Kan rask verte oransje. Farevarselet gjeld inn til det kjem så mykje nedbør at dette forandrar seg. 

Varselet gjeld for heile Møre og Romsdal og Vestland.

 Førehandsrøystinga for Stortingsvalet startar tysdag 10. august og varer heilt fram til fredag 10. september. 


 

 Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme.

 

Etter å ha vore stengt eit par dagar i samband med smittesporing og testing kan omsorgssenteret opne for vanleg besøk att i morgon.

 No kan du finne lesestoff i den gamle telefonkiosken i Årvika!

 Neste veke får Sande 162 dosar vaksine. Mange har tinga seg vaksine allereie og ein del av desse går også til dose 2.

 Det har dei siste dagane oppstått eit større korona-smitteutbrot i nabokommunane. Dette har også følgjer for oss i Sande, då 6 av våre innbyggjarar no er i ventekarantene. Dei  skal testast i løpet av dagen i dag, og svar vil  vere klart i løpet av helga. 

Ingen er hittil stadfesta smitta i Sande. 

 Du må svare på telefonar som kjem frå Sande legesenter. Kanskje gjeld det vaksinering.

 Neste veke får vi litt fleire dosar med vaksine.

 Står du i manntalet til Sande kommune eller har du flytta etter 30.06.21?

 I Sande kommune si innbyggarundersøking kjem det tydeleg fram at tilrettelagde turstiar i nærmiljøet er viktig for attraktive bu-miljø, særleg for dei frå 20 år og oppover. 

Vil du oppleve ein fantastisk solnedgang kan du ta turen til Gjerdsvika og Strutsely.

 I perioden 1. april til 20. august er det bandtvang for alle hundar.

 Det er ikkje stor leveranse av vaksine denne veka - 66 doser kjem til Sande.