Kommunestyret i Sande skal tysdag 24. mai ha ordinært møte på forsamlingshuset Dollstun på Sandsøya. Møtestart er kl 13.30.

Ordførar Olav Myklebust er på nytt innlagt ved St. Olavs hospital i Trondheim pga alvorleg hjartesjukdom. Tilstanden er stabil. Han vil vere sjukmeld ei tid framover, varigheit enno uviss.

 Frivillige organisasjonar kan få støtte fra IMDi til prosjekt, einskildtiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrarar og barna deira.

Det blir feiing i Sande kommune i veke 21.  Skredestranda får besøk først og så arbeider feiaren (brannførebyggaren) seg utover langs fjorden. Det er krinsane Haugsbygda, Larsnes, Sandsøy og Voksa som skal ha feiing. I Vågen vert det utført tilsyn.

 Det var stor fest i Haugelia barnehage før helga. Då vart nemleg den lokale Eurovision-festen arrangert - Grand Prix altså!

Norkart er leverandør av IT-system for kart- og eigedomsinformasjon. Selskapet har vore utsett for eit datainnbrot i ei av søketenestene til selskapet. 


 - Dette blir stas. Vi gled vi oss alle til besøket og er godt i gong med å planlegge for ein flott dag i vår kommune, seier ordførar seier Olav Myklebust.


 Pleie og omsorg har behov for fleire ferievikarar i veke 26-33.

 Fredag 06. mai held laboratoriet ved Sande legesenter heilt stengt.

 Ved ei høgtideleg opning med snorklipping, vart endeleg Herøy og Sande sin nye politistasjon offisielt opna i Fosnavåg måndag.

Sande kommune treng framleis vikar som helsesekretær i tida framover.

Er du interessert  -  ta kontakt med Bård Dalen på tlf 48246331.

 Sande frivillegsentral vart starta på nytt i mars 2022.
Sande Frivillegsentral sin visjon er :

" Saman for å skape eit godt og inkluderande lokalsamfunn med god folkehelse og trivsel for alle."

No kan du få oversikt på dei faktura du får frå Sande kommune. Dette er eit nytt digitalt tilbod frå Sande kommune til deg som innbyggar.

 I perioden 1. april til 20. august er det bandtvang for alle hundar.

Sande kommune blei medlem i Sunnmøre Friluftsråd frå 1. januar. Det betyr mellom anna at vi får Stikk Ut-turar i vår kommune også.

Denne veka blei det offentleg kva turar som er tilgjengelege i sommarsesongen 2022.