Sommartid er tid for måling og vedlikehald. 

 

Ein fin hønsehage har kome på plass ved Sandetun. Dette er ein del av oppbygginga av sansehagen ved Sandetun omsorgssenter

 No skal vi vere kvitt problemet med overvatn på gravplassen, seier teknisk  sjef Kjell Martin Vikene.

 Vil du ha vind i luggen kan du overnatte her på Sandsøya.

Kong Arthur-spelet 2019 på Sandsøya, kongsvollen 10.og 11.august 

No er vi igong, seier Oddbjørn Hagen, regisør for Kong Arthur-spelet 

Frå laurdag startar øvingane for fullt.

 

Vatningsforbodet på Kvamsøya er oppheva.

Snart er kulturskulen i gong igjen. 

Kulturskulen startar skuleåret i veke 35 og deltakarane får melding om når dei skal møte.

Kulturskulen i Sande er ein viktig leverandør av nye kulturberarar i Sande- samfunnet!

Behov for nye medarbeidarar?

Det blir jobbmesse i Herøyhallen  1.oktober 2019 , frå kl 12.00-15.00 

Kanskje blir di bedrift med på messa? 

Grunna problem med vasslevering til  Kvamsøya  og høgt forbruk er det innført vatningsforbod på øya.

Du kan røyste i kvar krins på valdagen 13. september eller nytte deg av tidleg- eller førehandsrøysting.

 

 

Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

 

 

 Det blir ope møte rundt reguleringsplanane til Larsnes Mek.

 Sande kommune vil ha oversikt på jonsokbåla i kommunen.