Ønsker du å bli sterkare  og stødigare? Kan du gå utan ganghjelpemiddel inne?

No er det snart utedag på Sandetun omsorgssenter!

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2019. Endringar vil gjelde frå 1.mai 2020. Om du har innspel, er det viktig at dei kjem fram no.

 

Blir du med på laget? 

Spennande og utfordande stillingar er ledige i oppvekst- og kultursektoren. 

Kanskje er det di interesse, ditt initiativ, din innsats og dine gode innspel som vil gjere forskjellen for opplæringa til barn og unge i Sande?

Valstyret i Sande har godkjent dei listene som stiller til val i haust, på valdagen 9. september. 

No er samarbeidet mellom kommunene på Søre Sunnmøre og ACT-teamet formalisert. Pasientar som treng oppfølging som ikkje kommunene kan gi, får no nytte seg av dette tilbodet.

Vil du vere med å gjere ein innsats for nærmiljøet vårt?

Tek du utfordringa og blir med på årets ryddeaksjon? 

Med bakgrunn i hending 22.juli 2011 er dette eit landsmfattande opplegg der ein øver på alvorlege hendingar.

Samhandling mellom etatane er det som er fokus i denne øvinga.

I dag tidleg, tysdag 30.april, kl 08.15, har vi fått melding om at det er vasslaust i Gursken.

Måndag 29.april kl 18.00 blir det øving i å takle valdshandlingar i Sande. Øvinga går føre seg på Gursken oppvekstsenter. 

Sande brannvern og andre etatar er med i øvinga.

Likar du å teikne og måle? Sande kulturskule tilbyr kurs for 3. til 7. klassingar i Sande kommune.

Her finn du litt informasjon om opningstidene no i påskehøgtida.

Konsulentstilling på teknisk sektor er ledig for deg som har interesse for vatn og avløp.

Dette temakartet viser eit av områda som NVE har føreslått utpeika som mest eigna område for vindkraft på land.