Bygge hus

 

 

Vår byggesakshandsamar gjennom mange tiår, Rasmus Ekroll, skal avslutte arbeidsforholdet  i  Sande og vi er på jakt etter ein ny interessert og dyktig fagperson på området!

helsesøster -pixabay

Er du personen Sande kommune treng? Har du - eller nokon du kjenner - den bakgrunnen vi spør etter, håper vi at du vil bli medarbeidar på Sande helsestasjon.

ansvarleg-vertskap (1)

Interkommunal arbeidsgruppa i ansvarleg vertskap arrangerer kurs 18. februar 2019 i Ulsteinvik, på Quality Hotel Ulstein, tidspunkt 16.00 - 21.30.

 

kaffikopp

 

Kjem du ein tur? 

Barnehage 1

No kan de søkje om barnehageplass for barnehageåret 2019/ 2020.

Born som er fødd innan 30.11.2018 og som er busett i kommunen har, etter søknad, rett til plass ved hovudopptak. 

Google Map

Har du registrert bedrifta di i Google Maps ? 

NAV 1

 

NAV Sande har no vorte til NAV Hareid- Ulstein- Sande.Det vart gjort vedtak om samarbeidsavtale i  kommunestyret før nyttår. 

Dette fører til litt endringar.

Elv

Fleire stader i kommunen er det no problem med overflatevatn som kan  gjere skade på eigedomar og hus. 

Framside kulturminneplan - Sandanger_3

Sande kommune sender i desse dagar ut kulturminneplanen for Sande kommune.

Du vil finne den i postkassa di ein av dagane før jul.

Juletre