Norkart er leverandør av IT-system for kart- og eigedomsinformasjon. Selskapet har vore utsett for eit datainnbrot i ei av søketenestene til selskapet. 


 - Dette blir stas. Vi gled vi oss alle til besøket og er godt i gong med å planlegge for ein flott dag i vår kommune, seier ordførar seier Olav Myklebust.


 Pleie og omsorg har behov for fleire ferievikarar i veke 26-33.

 Fredag 06. mai held laboratoriet ved Sande legesenter heilt stengt.

 Ved ei høgtideleg opning med snorklipping, vart endeleg Herøy og Sande sin nye politistasjon offisielt opna i Fosnavåg måndag.

Sande kommune treng framleis vikar som helsesekretær i tida framover.

Er du interessert  -  ta kontakt med Bård Dalen på tlf 48246331.

 Sande frivillegsentral vart starta på nytt i mars 2022.
Sande Frivillegsentral sin visjon er :

" Saman for å skape eit godt og inkluderande lokalsamfunn med god folkehelse og trivsel for alle."

No kan du få oversikt på dei faktura du får frå Sande kommune. Dette er eit nytt digitalt tilbod frå Sande kommune til deg som innbyggar.

 I perioden 1. april til 20. august er det bandtvang for alle hundar.

Sande kommune blei medlem i Sunnmøre Friluftsråd frå 1. januar. Det betyr mellom anna at vi får Stikk Ut-turar i vår kommune også.

Denne veka blei det offentleg kva turar som er tilgjengelege i sommarsesongen 2022.

Av dei mange flotte og flinke deltakarane som deltok på kommunemønstringa tidlegare i år, er nokon valgt ut til å bli med vidare til fylkesmønstringa:

Ny vaksineringsdag ved Sande legesenter er 27.april. Er det tid for ny vaksinering - set av denne datoen. 

 Vi er i gong med møblering av  fleire bustadar til flyktningane som kjem i løpet av våren. Vi treng fleire møblar til desse bustadane. Har du noko du ikkje lenger treng, kan dei som kjem ha nytte av dette.

Sande kommune har ikkje innført lokal forskrift for når og kvar innbyggjarane i Sande kan brenne bål.
Dette inneber at generelt lovverk gjeld.

17. januar 2022 vart det rekvirert oppmålingsforretning for klarlegging av grense mellom gnr 64 bnr 2, bnr 5 og gnr 64 bnr 3 i Sande kommune.