Sande brannvern hadde overflateredning som tema på øvingsplanen sin no i mai.Kommunen skal ha ein beredskap i samsvar med risiko og sårbarheit innanfor eige geografisk ansvarsområde.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019 og søknadsfristen er 1.september.

 

Det er ofte mange spennande arrangement som føregår i vår- og sommarhalvåret rundt i bygdene. Det er fint viss du kan gi ei melding om ditt arrangement til Sande kommune.

 

Tenk at det er 20 år sidan Opplæringskontoret på Søre Sunnmøre vart stifta!

Mange lærlingar har blitt gode fagarbeidarar og jobbar no kanskje i kommunene rundt om i distriktet. Kanskje treff du dei i kvardagen din?

Sande kommune får i veke 21 nytt arkivsystem og postlister blir i ei periode framover lagt ut noko forseinka.

Alle krinsar i Sande har 17.mai arrangement.

Ønsker du å bli sterkare  og stødigare? Kan du gå utan ganghjelpemiddel inne?

No er det snart utedag på Sandetun omsorgssenter!

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2019. Endringar vil gjelde frå 1.mai 2020. Om du har innspel, er det viktig at dei kjem fram no.

 

Blir du med på laget? 

Spennande og utfordande stillingar er ledige i oppvekst- og kultursektoren. 

Kanskje er det di interesse, ditt initiativ, din innsats og dine gode innspel som vil gjere forskjellen for opplæringa til barn og unge i Sande?

Valstyret i Sande har godkjent dei listene som stiller til val i haust, på valdagen 9. september. 

No er samarbeidet mellom kommunene på Søre Sunnmøre og ACT-teamet formalisert. Pasientar som treng oppfølging som ikkje kommunene kan gi, får no nytte seg av dette tilbodet.

Vil du vere med å gjere ein innsats for nærmiljøet vårt?

Tek du utfordringa og blir med på årets ryddeaksjon?