Har du helsefagleg utdanning og/eller erfaring, men jobbar med anna i dag? Då ønsker vi å høyre frå deg.

 Men du kan nå oss på telefon 70026700 i tidsrommet 9.30-14.00

Om du lurer på kva som ligg i karantene gir helsenorge.no deg opplysningar.

 Legen ved felles nattlegevakt i Volda, vil fra og med 12.mars d.å. være stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet 22-08.


Mange lag og organisasjonar avlyser no møte og andre arrangement, og du kan melde inn slike avlysingar til denne sida.

 Det er tid for å søke om tilskot i jordbruket.

Lurer du på kvifor du har motteke eFaktura utan at du har bestilt, finn du svaret her!  

 Tysdag 10. mars skal det vere møte i både formannskapet og kommunestyret i Sande. Formannskapet sitt møte startar kl 12.00 med informasjon frå Bergen Capital Management om gjeldsforvaltninga i Sande, medan kommunestyret sitt møte startar kl 13.45. Der kjem KLP for å informere. Begge møta er opne for publikum.

 Sande kommune har ledig leiligheit for utleige på Sandshamn.

Det er naturleg nok litt uro rundt det ein no høyrer om det såkalla Korona-viruset. Det er ikkje registrert noko tilfelle i vår kommune eller i nabokommunar- eller Møre og Romsdal  fylke.

  

Også i år er det auke i deltakartalet på UKM i Sande. 

Dei siste åra har både talet på innslag og deltakande ungdomar auka på denne fantastiske kulturmønstringa for ungdom.

3 krinsar har litt auke i folketalet medan det totalt sett har vore nedgang i folketalet i Sande siste året. 

 Det er på laurdag det skjer!