Sande er med i pilot for å vidareutvikle verktøy for lokal samfunnsutvikling. 

 Har du fått med deg dei planlagde endringane i opningstidene?

 

 

Tysdag 25. februar skal Sande formannskap ha møte på Sande Rådhus. Møtet startar kl 13.45 og er ope for publikum.

 Nokre husstandar på Sandsøya opplever rotteplager om dagen- jamfør oppslag i  Vestlandsnytt. Teknisk eining har gjort litt kartleggingarbeid og oppfattar ikkje at det er eit generelt problem for heile øya. 

 Sande kommune vil ha eit demensvenleg samfunn og inviterer til informasjonsmøte  2. mars, kl. 14:00 på kommunestyresalen, på rådhuset.  

 

Tysdag 25.februar kl 18.00-19.30 på Øya - Sandetun Omsorgssenter

 Larsnes Mek. Verksted as varsler mindre endring i reguleringsplan.

Ønsker du deg læreplass? 🙋‍♂️ Eller kjenner du nokon som ønsker å bli lærling å ta eit fagbrev?

    

Ein glad gjeng unge musikantar etter sin første konsert! 


 Sande kommune har motteke beredskapsvarsel frå fylkesmannen om at det vert svært høg vasstand måndag og tysdag.

 Hovudutvala i Sande skal ha møte tysdag 12. februar. Helse- og oppvekstutvalet sitt møte startar kl 13.45, og Næring, teknisk og miljøutvalet startar kl 16.00. Begge møte skal haldast på Sande Rådhus, Larsnes og er ope for publikum.

 

Sande kommunestyre vedtok i møte den 4. februar, sak K-7/20 å legge "Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Sande kommune" ut på høyring. Høyringsfristen er sett til 4. mars.