I dag tidleg, tysdag 30.april, kl 08.15, har vi fått melding om at det er vasslaust i Gursken.

Måndag 29.april kl 18.00 blir det øving i å takle valdshandlingar i Sande. Øvinga går føre seg på Gursken oppvekstsenter. 

Sande brannvern og andre etatar er med i øvinga.

Likar du å teikne og måle? Sande kulturskule tilbyr kurs for 3. til 7. klassingar i Sande kommune.

Her finn du litt informasjon om opningstidene no i påskehøgtida.

Konsulentstilling på teknisk sektor er ledig for deg som har interesse for vatn og avløp.

Dette temakartet viser eit av områda som NVE har føreslått utpeika som mest eigna område for vindkraft på land.

Sande kommune treng helse- og omsorgsarbeidarar. Er du den vi er på jakt etter?  Sjukepleiarstilling er også ledig.

Kommunene på Søre Sunnmøre har no fått eigen nettportal som fortel om tenestene du får på helsestasjonane.

Måndag 18. mars hadde Sande kulturskule konsert på Gursken oppvekstsenter. Kulturskulen skal ha fleire slike konsertar rundt om på skulane.

Den årlege eldrefesten blir arrangert ilag med husmorlaget på Sandsøya - 27.april kl 13.15 . Kryss av i kalenderen og set av dagen til tur på Sandsøya. 

14. mars hadde Sande og Ulstein kulturskular sitt andre møte i utviklingsprogrammet i regi av Norsk kulturskuleråd.

Denne gongen var skulane samla på rådhuset i Sande. Til stades på møtet var lærarar, rektorar og skuleeigar.

 

Alle parti og gruppe som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i den kommuna dei ønskjer å stille til val i.

 

Trond Arne Aglen er på plass som ny rådmann i dag. 

No er det tid for å søkje om SMIL-midlar.

Søknadsfristen er 1.april. 

No er barnehageopptaket ferdig og foreldre må gi melding om ein takkar ja til plassen ein har fått tildelt.