Trond Arne Aglen vart i dag tilsett som rådmann i Sande kommune. 

Siste kommunestyremøte i 2018  er 11.12.18 kl 13.45 på Sande rådhus.

Glede og godord var det som kom fram under opninga av den "nye"  Haugelia barnehage torsdag 29.november. 

No er endeleg den nye avdelinga komen på plass og her er det fullt hus og god stemning. 

Framlegget til budsjett for 2019 har no vore gjennom dei ulike råd og utval og er handsama i formannskapet. 

Budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 skal handsamast i kommunestyret 11.desember .

 

 

 

 

Den "nye" Haugelia barnehage er no ferdigstilt. Glade barn og tilsette kan no ta i bruk lokale med 36 plassar.

Både ute og inne har barnehagen fått nye moderne lokale og utstyr som stettar dagens krav til innhald og til sikkerheit. 

Den 29.november kl 15.00 blir det offisiell opning og feiring med ope hus for alle som vil kome !

Ein glad og overraska prisvinnar - Møyfrid Tveten -  tok i mot Kulturprisen 2018 i Sande i Gursken kyrkje søndag kveld. 

Ho hadde då akkurat hatt ein knakande godt kåseri på dugnadskonserten arrangert av Gursken kyrkjering, om korleis det var å vere barn i kyrkja på 40-talet. 

Sparebanken Møre v/ Kjell Ove Vasstrand delte ut prisen.

 

Det vart ei interessant treff på Øya for dei som kom på orienteringsmøtet som helse- og omsorgssektoren arrangerte måndag 12.november.

No er det på overtid å registrere vassforsyningssystemet ditt  hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Har du danseskoa klar? 

4 kvinner og 5 menn har søkt på stillinga som rådmann i Sande . 

Søkjarlista er no offentleg.

Sande kommunestyre vedtok på møtet 30.10.18 nokre endringar i skulestrukturen.

 

Statens strålevern informerer om at frå 1.november kan du kjøpe jodtablettar på apoteket. Myndigheitene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn kjøper tablettar som ein har på lager heime.

På saklista til kommunestyremøte 30. oktober kl 13.45 står mange interessante saker.

Vi får blant anna besøk av Søre Sunnmøre Reinhaldsverk sin daglege leiar Einar Heimdal som vil fortelje om status, tidsaktuelle saker m.m.

203 877 kr er i dag resultatet frå innsamlingsaksjonen i Sande.

Sande kommune ligg no på 2.plass i fylket over innsamla midlar pr innbyggjar og ligg også godt an på landsoversikta.