Det vart ei interessant treff på Øya for dei som kom på orienteringsmøtet som helse- og omsorgssektoren arrangerte måndag 12.november.

No er det på overtid å registrere vassforsyningssystemet ditt  hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Har du danseskoa klar? 

Sande kommunestyre vedtok på møtet 30.10.18 nokre endringar i skulestrukturen.

 

203 877 kr er i dag resultatet frå innsamlingsaksjonen i Sande.

Sande kommune ligg no på 2.plass i fylket over innsamla midlar pr innbyggjar og ligg også godt an på landsoversikta. 

 

 

Kom på jobbmesse på Ulstein Arena og møt arbeidsgjevarar med ledige jobbar!