Det har vore lynnedslag i natt og ein del husstandar og bedrifter på Larsnes er utan straum. 

Mørenett arbeider med å få straumen tilbake.

 

Stillinga som rådmann i Sande er ledig.
Vil DU vere med å utvikle Sande kommune i framtida?

På saklista til kommunestyremøte 18. september kl16.00 står mange interessante saker.
Skal Gursken og Gjerdsvika få ny vassforsyning? Korleis blir det interkommunale samarbeidet for NAV- og barnevernstenesta?

 

 

Kom på jobbmesse på Ulstein Arena og møt arbeidsgjevarar med ledige jobbar!
 

Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt. Kurset vektlegg korleis du heilt frå starten kan snakke med kundar for å lære kva dei syns om ideen din, og korleis du kan vidareutvikle ideen din for å avklare om du skal starte bedrift.

Målgruppe: Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.

Ulsteinvik, Torsdag 20. september 2018, kl 10.00 - 16.00.

Informasjon og påmeldingsskjema finn du her.

Det blir ny språkkafe på biblioteket på Larsnes torsdag 6. september
kl. 18.00 – 20.00

 

No kjem hausten og haustmørket. Dersom du oppdagar at gatelys ikkje virkar eller har defektar, kan du sjølv melde frå.

 

Det skal vere val av nye medlemmar til ungdomsrådet i Sande.

Dei som skal site i ungdomsrådet må vere
- over ungdomsskulealder
- i alderen 16-20 år