Den "nye" Haugelia barnehage er no ferdigstilt. Glade barn og tilsette kan no ta i bruk lokale med 36 plassar.

Både ute og inne har barnehagen fått nye moderne lokale og utstyr som stettar dagens krav til innhald og til sikkerheit. 

Den 29.november kl 15.00 blir det offisiell opning og feiring med ope hus for alle som vil kome !

Ein glad og overraska prisvinnar - Møyfrid Tveten -  tok i mot Kulturprisen 2018 i Sande i Gursken kyrkje søndag kveld. 

Ho hadde då akkurat hatt ein knakande godt kåseri på dugnadskonserten arrangert av Gursken kyrkjering, om korleis det var å vere barn i kyrkja på 40-talet. 

Sparebanken Møre v/ Kjell Ove Vasstrand delte ut prisen.

 

Det vart ei interessant treff på Øya for dei som kom på orienteringsmøtet som helse- og omsorgssektoren arrangerte måndag 12.november.

No er det på overtid å registrere vassforsyningssystemet ditt  hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Har du danseskoa klar? 

4 kvinner og 5 menn har søkt på stillinga som rådmann i Sande . 

Søkjarlista er no offentleg.

Sande kommunestyre vedtok på møtet 30.10.18 nokre endringar i skulestrukturen.

 

Statens strålevern informerer om at frå 1.november kan du kjøpe jodtablettar på apoteket. Myndigheitene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn kjøper tablettar som ein har på lager heime.

203 877 kr er i dag resultatet frå innsamlingsaksjonen i Sande.

Sande kommune ligg no på 2.plass i fylket over innsamla midlar pr innbyggjar og ligg også godt an på landsoversikta. 

Det har vore lynnedslag i natt og ein del husstandar og bedrifter på Larsnes er utan straum. 

Mørenett arbeider med å få straumen tilbake.

 

Stillinga som rådmann i Sande er ledig.
Vil DU vere med å utvikle Sande kommune i framtida?

 

 

Kom på jobbmesse på Ulstein Arena og møt arbeidsgjevarar med ledige jobbar!
 

Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt. Kurset vektlegg korleis du heilt frå starten kan snakke med kundar for å lære kva dei syns om ideen din, og korleis du kan vidareutvikle ideen din for å avklare om du skal starte bedrift.

Målgruppe: Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.

Ulsteinvik, Torsdag 20. september 2018, kl 10.00 - 16.00.

Informasjon og påmeldingsskjema finn du her.

Det blir ny språkkafe på biblioteket på Larsnes torsdag 6. september
kl. 18.00 – 20.00

 

No kjem hausten og haustmørket. Dersom du oppdagar at gatelys ikkje virkar eller har defektar, kan du sjølv melde frå.