Appen som føresett i grunnskulen i Sande brukar for å kommunisere med skulen er for tida stengd.

Har du hugsa å sende inn søknad om spelemidlar ? 

 

 

I desse dagar jobbar vi med etteroppgjer for alle bebuarar som hadde langtidsopphald i institusjon i 2018. Dei dette gjeld vil om kort tid få tilsendt eit vedtak om for lite eller for mykje innbetalt vederlag.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du næringsdrivande og treng litt "påfyll"?

Kanskje er eit av treffa som åkp arrangerer noko for deg? 

   

Tysdag 15.oktober arrangerte oppvekstetaten i Sande kommune fagdag for tilsette i barnehagen og fag-ettermiddag for tilsette i skulen. Tema for alle handla om omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep.

 

Sandssokningen har igjen vist fantastisk givarglede og innsamlinga ga eit veldig godt resultat! 

  

Olav Myklebust - Senterpartiet er vald til ny ordførar dei neste 4 åra. 

 

 Mykje godt lesestoff her!

    Innbyggjarane i Møre og Romsdal fylke deltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom.