Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

 

 

 Det blir ope møte rundt reguleringsplanane til Larsnes Mek.

 Sande kommune vil ha oversikt på jonsokbåla i kommunen.

 

Sande kommune v/ teknisk sektor skal gjennomføre utbetringsarbeid på vassleidningsnettet i Halleskiftet på Larsnes.

 Vi har fått melding frå Mesta om vegstenging på Kvamsøy 19.juni.

Det blir ny språk-kafé  på biblioteket på Larsnes torsdag 13.juni

kl. 18.00 – 20.00

Sande kommune har ledige stillingar som helse- og omsorgsarbeidarar og  sjukepleiarar.

Vil du jobbe med barn og unge, er det no ledig helsesøsterstilling.

Pleie og omsorg skal markere «Kva er viktig for deg» - dagen fredag 07.06.2019.

Vi set pasienten sine synspunkt i fokus denne dagen.