Larsnes sentrum skal områderegulerast. Den nye planen skal legge til rette for framtidig utvikling, og DU kan vere med å gi dine innspel til denne utviklingsprosessen.

 

Ny ungdata-undersøking blant ungdommar på Søre Sunnmøre er snart i gang. Fram til 22.mars blir dette gjennomført på nesten alle ungdomsskular i regionen. Sande og Vanylven skal også ha ungdata junior -undersøking.

Frå venstre: Ingvill Bøstrand, Kirsti Hauge, Karin Hauge, Bodil Søvre, Paula Osdal, Jorunn Rusten, Randi Støylen, Knut Nystøyl, Tove C Kvamme, Rigmor Ristesund, Reidun Moltumyr Kvamme, Anne Haukeland, Hildegunn Hauge, Linda Torsvik og Dag Vaagen.

 

Helse- og oppvekst-utvalet vedtok 20.02.19 nye vedtekter for barnehagane  i Sande. Vedtektene gjeld for frå same dato og er grunnlaget for hovedopptaket i vår. Søknadsfristen er 1.mars. 

Er du klar for ei lita "skravlestund" på biblioteket?

Dei som representerer frå venstre: Fredrik Flåskjer, Sebastian Kvalen, Vilde Indregård og Ida-Kristine Halle.

Ulstein og Sande har i 2019 og 2020 fått plass i utviklingsprogrammet til Norsk kulturskuleråd. 

Korleis kan vi heile tida utvikle kulturskulen – til beste for både dei tilsette og elevane? Det skal vi søke svar på gjennom eit nytt program. 

 

 

Sande kommune er  på 3.plass  i Forbrukerrådet sin test på informasjon til innbyggjarane.

 

 

 

I området Klovningen - Kragset  i Vanylven kommune vert det vasslaust tysdag føremiddag.