No har Sande kommuneunderteikna avtale om å vere med i  "Berekraftfylket Møre og Romsdal ".

Kva betyr det? 

Meddommarar eller lagrettemedlemmar er vanlege innbyggjarar som er med på å ta avgjersler i rettsaker. Meddommarar for perioda 2021 - 2024 skal velgast våren 2020, og frist for å melde si interesse er 1. mars.

 Minner om folkemøtet på torsdag  16.januar.

Kjenner du ei bedrift i vår kommune som har spela ei viktig rolle i regionen vår- når det gjeld sysselsetting, teknologi- kompetanseutvikling, innovasjon, internasjonalisering eller noko anna?

Kanskje fortener dei å få Fylkesprisen for Årets bedrift?

Sande kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggarane i eit definert område når spesielle ting skjer og ein ønsker å vere raskt ute med  informasjon. 

Varsling 24 varslar via SMS, e-post og talemeldingar til fast telefon.

 

Ønsker du å bli sterkare? Å forebygge muskel og skjelettplager? Få rettleiing og hjelp når du trenar? Då kan du delta på styrkegruppe ved Sande fysioterapi.

 

Sande kommune er med i ei felles satsing innanfor reiselivsområdet for dei fem kommunane her på ytre søre. I samband med dette vert det eit felles folkemøte for Sande og Vanylven. Invitasjonen går ut breitt til lag, organisasjonar, bedrifter og andre som kan tenkjast å kunne nyttiggjere seg satsinga. Folkemøtet er starten på eit prosjekt som vil gå utover våren, med klar målsetjing om å ende opp med konkrete tiltak.

No har du sjansen til å få meir innblikk og kunnskap om medie- og scenearbeid.


  

Sande kommunestyre har godkjent  vertskommuneavtalen om barnevernsamarbeid mellom Volda, Hareid, Sande, Ulstein og Ørsta med verknad frå 1.januar 2020.

 No har vi vår eiga jordmor i Sande.