Arbeid med vassleidning på Hakallestranda

 

 

I området Klovningen - Kragset  i Vanylven kommune vert det vasslaust tysdag føremiddag. 

Grunna arbeid med vassleidninga vert det i tidsrommet 08.00- 12.00 ikkje vatn i springen i området frå Joker Kragset til og med Klovningen. 

Teknisk eining vonar dette ikkje skaper for store problem for abonnentane i området. 

12.02.19 - kl 11:00 Arbeidet er utført og alle skal ha fått tilbake vatn i springen!