Besøksrutiner på Sandetun

Sandetun omsorgssenter Sande kommune  Nye oppdaterte retningsliner  for besøk  i helse- og omsorgsinstitusjonar i Sande vil kome 2.juni.

Når det gjeld dei nye anbefalingane for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering, vil Sande kommune kome med oppdaterte retningslinjer frå 2. juni. Fram til denne datoen gjeld dei retningslinjene vi har pr. i dag, som også opnar for besøk, både ute og inne på besøksrom.

Ta gjerne kontakt med avdelingane for å avtale besøk.

Telefonliste Sandetun omsorgssenter
Avdeling Telefon
Sentralbord , konsulent 9.30-14.00 måndag -fredag 70026740
Tingstova 70026606/ 70026605
Solsida 70026626/ 70026610
Sørhagen 70026620/ 70026621
Haugetun 70026650/ 70026675
Elvebakken 70026640/ 70028410
Fysioterapi 70026613/ 48892151
Kjøkkenet 70026683
Øya aktivitetssenter 91301547
Hjelpemiddel (onsdag) 48992664/ 91696631
Sande kommune 70026700
VAKTTELEFON, bemanna av sjukepleiar 99091919