Budsjett 2021 - Høyring

Klikk for stort bileteSande formannskap sitt framlegg til budsjett for 2021, samt gebyrregulativ og økonomplan for 2022 - 2024 er utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med § 14-3

Du finn heile saka under her:

 
Vedlegg:
 
 

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17,

6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  15.12.2020  kl 12.00

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.

Kommunestyret i Sande handsamar budsjettsaka i møte 15.12.20 kl 13.45. på Breidablik, Larsnes