Budsjett for Sande kommune 2022, Økonomiplan 2023 - 2025 - Offentleg ettersyn

Sande formannskap sitt framlegg til budsjett for 2022, samt gebyrregulativ for 2022 og økonomiplan for perioda 2023 - 2025 er utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova § 14-3.

Du finn heile saka under her:

Vedlegg:

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17,

6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  13.12.2021  kl 12.00

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.

Kommunestyret i Sande handsamar budsjettsaka i møte 14.12.21 kl 13.45. på Breidablik, Larsnes