Dagtilbodet på Øya

 Mange saknar dagtilbodet på Øya -som er stengt på grunn av situasjonen vi er i med fare for smittesituasjonar.

Vi kjem no til å sjå på mogelegheiter for å opne Øya for ulike grupper, tidlegast vil ei slik opning verte 15.september.

Meir info vil kome så snart  vi kan gjere dette innanfor dei krav som er til smittevern.