Detalj-reguleringsplan for Larsnes Mekaniske Verksted AS

Larnes Mekaniske as -  reguleringsplan - Klikk for stort bilete Sande formannskap har i møte den 2.10.2018, F-sak 89/18, vedteke eit framlegg til reguleringsplan for Larsnes Mekaniske Verksted AS.

Merknadsfrist : 21.12.18

Planframlegget vert utlagt til offentleg ettersyn i tidsromet  9.11. – 21.12.2018 , jmf.§  12-10 i Plan og bygningslova.

Her finn du dokumenta i saka: 

Merknader til saka kan sendast til Sande kommune,Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan 21.12.2018.

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.